Publiceringsdatum: 15 mars 2018

Nu startar samråd om havsplan för Östersjön

Ett samråd om Havs- och vattenmyndighetens förslag till en nationell havsplan för Östersjön har startat och pågår till 15 augusti. I förslaget formuleras strategier för hur haven ska användas hållbart och effektivt, nu och i framtiden. Länsstyrelsen håller i det regionala samrådet.

En strategisk havsplanering ska förena näringslivspolitik, social politik och de nationella miljömålen. Havsplanerna anger de stora dragen och innehåller få detaljer, men ska kunna fungera vägledande vid beslut som rör havet och dess användning.

– Syftet med en havsplan är att visa statens samlade syn på användningen av vårt gemensamma hav. Havsplanerna ska hjälpa oss att styra utvecklingen av havsanvändningen, in i framtiden, säger Daniel Åkesson, handläggare på Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.

Ett samråd om förslagen till havsplaner startar nu och kommer att pågå såväl nationellt, regionalt som med våra grannländer fram till den 15 augusti. Länsstyrelsen håller i det regionala samrådet i Stockholms län, om havsplanen för Östersjön.

– Havsplanerna berör främst aktörer som på något sett arbetar med eller i havet. Men även enskilda medborgare ska kunna få en bild av hur staten ser på användningen av havet i framtiden. Och alla har en möjlighet att lämna synpunkter under samrådsperioden, säger Daniel Åkesson.

Fram till den 15 augusti 2018 går det att lämna synpunkter och ge förslag på förbättringar till Havs- och vattenmyndigheten. E-post: havochvatten@havochvatten.se

Till Länsstyrelsens informationssida om havsplanering

Läs Förslag till havsplan för Östersjön på Havs och vattenmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt