Publiceringsdatum: 12 mars 2018

Behovet av olika bostadstyper kvarstår

Trots rekordhögt bostadsbyggande de senaste åren uppger länets kommuner att de har brist på bostäder. Och samtidigt som bostadsmarknaden är orolig bedömer kommunerna att fler nya bostäder kommer att påbörjas i år jämfört med ifjol. Det visar Länsstyrelsen Stockholms senaste bostadsmarknadsenkät.

​Förra året började cirka 19 400 nya bostäder att byggas i länet. I år bedömer kommunerna att drygt 22 200 bostäder kommer att börja byggas. Och 2019 uppskattar de siffran bli ännu högre – då väntas cirka 26 500 nya bostäder att påbörjas.

– Kommunernas siffror visar på en optimism, men som man ändå måste ta med en nypa salt. Med bakgrund av vad som hänt den senaste tiden med svårsålda nyproducerade lägenheter så bedömer Länsstyrelsen att byggandet kommer att avta i år. Hur mycket är ännu för tidigt att säga, säger Henrik Weston, utvecklingsledare vid Länsstyrelsens enhet för samhällsplanering.

– Över 14 000 hyresrätter uppges påbörjas de kommande två åren, och där blir det troligen inget fall. Det är glädjande för det behöver bli fler hyresrätter, fortsätter han.

I enkäten uppger samtliga kommuner i länet att de har underskott på alla typer av bostäder. Underskottet bedöms kvarstå om tre år i alla kommuner utom i Nacka och Salem, som då räknar med balans. Främst är det ungdomar och nyanlända som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Kommunerna uppger att faktorer som begränsar bostadsbyggandet bland annat är konflikter med allmänna intressen enligt plan- och bygglagen, brist på byggarbetskraft, överklaganden av detaljplaner samt hårda lånevillkor för både privatpersoner och byggherrar.

"Bostadsmarknadsenkäten 2018"PDF

Alla svar uppdelat per kommunExcel

Om enkäten

Varje år besvarar länets kommuner Länsstyrelsens enkät om bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att få en överblick av den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid och ta fram underlag för bedömningar av kommande utveckling. En nationell sammanställning av landets samtliga bostadsmarknadsenkäter görs av Boverket.

Det kommer ske en fördjupning av de uppgifter som framkommer i Bostadsmarknadsenkäten när Länsstyrelsen gör sin årliga analys av bostadsmarknaden i länet. Den fördjupade analysen kommer att presenteras i rapporten "Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018" i juni.

Text

Kontakt