Publiceringsdatum: 5 mars 2018

Information om tvångsäktenskap och föräldraskapsstöd på olika språk

Länsstyrelsernas informationstjänst Infogeneratorn har uppdaterats med fler sakområden. Tjänsten ger information – på flera olika språk – om stöd och rättigheter till personer som utsätts för exempelvis tvångsäktenskap eller våld i nära relationer.

För ett år sedan lanserade länsstyrelserna den kostnadsfria informationstjänsten Infogeneratorn. Inledningsvis har arbetsverktyget gett dem som arbetar med våld i nära relationer möjlighet att på 24 olika språk ge information om rättigheter, stöd och skydd som finns att få.

Nu har verktyget uppdaterats med fler sakområden. Förutom våld i nära relationer hjälper Infogeneratorn kommuner, landsting, och idéburen sektor att ge lättillgänglig och korrekt information om könsstympning, människohandel, prostitution, tvångsäktenskap och föräldraskapsstöd.

– Det är viktigt att alla kan få rätt information om vad kommunen eller landstinget kan ge för stöd. Att få rätt information ska inte bero på om du kan svenska eller ej, säger Frida Darj, projektledare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för Infogeneratorn.

Tjänsten består av en webbplats där användaren väljer sakområde, målgrupp och på vilket språk informationen ska ges. Innehållet kan även anpassas utifrån vilka insatser aktuell verksamhet erbjuder. Informationen kan delas ut i pappersformat eller publiceras på en hemsida.

Infogeneratorn används på olika håll i Stockholms län.

– Ett flertal kommuner i länet har lagt upp Infogeneratorn på interna webbplatsen som ett stöd. Andra använder sig av tjänsten i mötet med våldsutsatta när det finns behov av att erbjuda information på klientens modersmål, säger Katarina Edlund, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Här hittar du Infogeneratorns webbplats infogeneratorn.se.länk till annan webbplats

Kontakt