Publiceringsdatum: 26 februari 2018

Ytterligare 37 miljoner till bredband för länets glesbygd

Landsbygdsprogrammet har fått ytterligare 37 miljoner från regeringen och EU-kommissionen att dela ut till bredbandsprojekt på landsbygden. Föreningar, kommuner och marknadsaktörer kan ansöka om medel, Länsstyrelsen fördelar stödet. Sista ansökningsdag är den 16 april.

– De nationella urvalskriterierna för stödet gynnar områden med många anslutningar, men det är på glesbygden som behovet av stöd är störst. Stödet ska gå dit marknaden inte förväntas bygga, säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen Stockholm.

I Stockholms län är behovet av statligt stöd störst i områden som gränsar mot Uppsala och Södermanlands län och även på skärgårdsöar där det ännu inte finns planer på att bygga snabbt bredband.

Det nya stödet kommer uteslutande att gå till länets glesbygd och i vissa fall till "småorter". En småort är en plats där det bor 50–199 personer och bostäderna ligger samlade med högst 150 meter mellan husen.

– Vi kommer att kontakta dem som tidigare har fått avslag på ansökan om bidrag och höra om de önskar söka även i denna omgång, säger Maria Malmlöf, utredare på Länsstyrelsen och som handlägger stöden.

Sök medel för bredbandsprojekt senast den 16 april

Sista dag för att söka medel från landsbygdsprogrammet är den 16 april 2018. Länsstyrelsen tar beslut om vilka aktörer som beviljas medel senast efter sommaren.

Den 21 mars ett anordnas ett informationsmöte för kommuner och marknadsaktörer.

Alla i länet ska ha tillgång till snabbt bredband

Länsstyrelsen har ett uppdrag av regeringen att koordinera bredbandsutvecklingen i länet och stödja kommuner och lokala initiativ. I den digitala agendan för Stockholms län har regionen gemensamt beslutat om målet att alla hushåll och företag bör ha tillgång till snabbt bredband. Genom bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet säkerställer regionen att det målet uppfylls.

Stockholms län är Sveriges mest uppkopplade län. Över 90 procent av befolkningen har i dag tillgång till snabbt bredband som är på 100 Mbit. Övriga tio procent motsvarar nästan en kvarts miljon människor, varav hälften bor i länets mindre orter och på landsbygden.

Om Landsbygdsprogrammet

Bredbandsstödet finansieras inom ramen för landsbygdsprogrammet, som finansieras gemensamt av svenska staten och Europeiska jordbruksfonden. Landsbygdsprogrammet är tillsammans med havs- och fiskeriprogrammet samt regionala strukturfondsprogrammen och socialfondsprogrammet en del i ramverket för EU:s tillväxtstrategi.

För att söka stöd till bredband genom landsbygdsprogrammet krävs att sökaren är en juridisk person och ska bygga bredband bredare än till den egna verksamheten. Länsstyrelserna handlägger ansökningarna i respektive län.

Beviljade medel inom landsbygdsprogrammet 2014–2020

Vid tidigare ansökningsomgångar har stöden för bredbandsutbyggnad gått till skärgården:

  • 97 miljoner till Österåkers skärgård (maj 2016).
  • 57,5 miljoner till Stockholms skärgårdsnät, som omfattar Ornö, Nävelsö, Harö och Runmarö (mars 2017).

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014–2020PDF

En digital agenda för Stockholms länPDF

En digital infrastruktur – strategisk handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur i Stockholms län 2016–2020PDF

Jordbruksverkets information om bredbandsstöd.länk till annan webbplats

Kontakt