Publiceringsdatum: 22 februari 2018

EU-miljoner hjälper till att utveckla skärgården

Båtplatser och service i gästhamnar ska utvecklas och reningsverk rustas upp. Det är några exempel på nya satsningar i Stockholms skärgård, tack vare sammanlagda investeringar på drygt 42 miljoner kronor genom EU:s Central Baltic-program.

– Behovet av investeringar, som små skärgårdssamhällen inte själva kan bekosta, är väldigt tydligt. I skärgården handlar det om små samhällen med få invånare som ska klara ett stort besökstryck, säger Uffe Westerberg, ordförande i Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO).

Central Baltic-programmet är ett av EU:s strukturfondsprogram. Programmet har nyligen beviljat investeringar i tre projekt – SEASTOP, Smart Marina och Sustainable Gateways – som investerar i totalt 20 hamnar i Stockholms län över en treårsperiod.

Länsstyrelsen Stockholm arbetar på olika sätt för en levande skärgård. Ett exempel är plattformen Ö för Ö, där myndigheten samverkar med lokala aktörer för att skapa utvecklingsprojekt. Det var just vid ett av Länsstyrelsens möten med Ö för Ö som idén till projektet SEASTOP uppstod. SEASTOP arbetar för att utveckla 21 småhamnar i Sverige och Finland, varav 13 finns i Stockholms skärgård.

– Det är jätteroligt att se att både SEASTOP och andra samverkansprojekt med aktörer i Stockholms skärgård har blivit beviljade medel genom Central Baltic-programmet. De här investeringarna är inte bara viktiga för hamnarna och utvecklingen av besöksnäringen, utan har även stor betydelse för hela näringslivet och bidrar till bättre möjlighet för människor att kunna bo och verka i skärgården, säger Rebecca Berlin, projektledare för Ö för Ö på Länsstyrelsen.

Ö för Ö:s webbplats.länk till annan webbplats

"Fantastisk hävstångseffekt"

SEASTOP i Stockholms skärgård får ett bidrag på 20 miljoner kronor från Central Baltic. Tillsammans med ytterligare 6,5 miljoner i investeringar från offentliga och privata aktörer investerar projektet i förtöjningsplatser och bättre service i småhamnarna.

– Satsningen gör att vi får en fantastisk hävstångseffekt i flera bemärkelser. SEASTOP gör att många fler kan besöka attraktiva hamnar och bidra till ökade intäkter för besöksnäring och skärgårdsbor, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Genom projektet SmartMarina ges bidrag till Fejan, Rindö, Grisslehamn och Djurönäset på drygt 7,1 miljoner kronor. Tillsammans med andra aktörers investeringar satsas sammanlagt 9,5 miljoner på att utveckla och höja servicekvaliteten i hamnarna. Till exempel ska båtplatserna bli fler och hygienutrymmena rustas upp på Fejan. Och i Grisslehamns marina ska det investeras i en betongbrygga med plats för cirka 60 båtar, wi-fi och solcellsanläggning på servicehuset. Men också brandskydd på bryggorna, lekplats, bojar, belysning, Y-bommar och hjärtstartare.

Skärgårdsstiftelsen har beviljats nära 4,8 miljoner kronor i bidrag från Central Baltic för flera större investeringar inom ramen för projektet Sustainable Gateways. Genom projektet – som har en total budget på 6,4 miljoner kronor tillsammans med aktörers egeninsats – ska bryggorna på Grinda förbättras och ett nytt reningsverk till gästhamnens servicehus byggas. På Nåttarö ska nya flytbryggor läggas ut och ett nytt servicehus byggas. Och i gästhamnen på södra Utö ska bryggorna utrustas med elplintar och Y-bommar.

Hamnarna som får stöd inom de tre projekten:

 1. Djurönäset
 2. Fejan
 3. Grisslehamn
 4. Harö
 5. Husarö
 6. Ingmarsö
 7. Kyrkviken Berg (Möja)
 8. Långvik inre (Möja)
 9. Långvik yttre (Möja)
 10. Löka (Möja)
 11. Lökholmen
 12. Möjaström (Möja)
 13. Norra Stavsudda
 14. Nässlingen
 15. Rindö
 16. Rödlöga
 17. Svartsö
 18. Grinda
 19. Nåttarö
 20. Södra Utö

Så arbetar Länsstyrelsen med skärgården

Målet för Länsstyrelsens skärgårdsarbete är skydda och vårda skärgårdens unika tillgångar samt att öka skärgårdens attraktionskraft. Det görs genom att utveckla skärgården för bofasta, företag och besökare samt att värna natur- och kulturvärden. Länsstyrelsens insatser rör en mängd områden – från att verka för ett breddat näringsliv, skydda hotade arter, stärka fiskbeståndet, motverka övergödning i havet till att visa upp och göra vår skärgårdsnatur tillgänglig för alla som vill ta del av den.

För genomförandet av Central Baltic-projekten bidrar Länsstyrelsen med medfinansiering bland annat till projektet SEASTOP inom ramen för det regionala utvecklingsanslaget.

Kontakt