Publiceringsdatum: 20 februari 2018

65 nya projekt i länet får pengar för klimatinvesteringar

Miljonregnet fortsätter för åtgärder med stor klimatnytta i Stockholms län. I den senaste fördelningsomgången av Klimatklivet får 65 projekt från Stockholms län dela på närmare 44 miljoner kronor.

I dag fattade Naturvårdsverket beslut i årets första ansökningsomgång av Klimatklivet. Det är en statlig satsning på lokala och regionala åtgärder som ger stor klimatnytta. Länsstyrelsen tar emot, gör en första bedömning av och sammanställer alla ansökningar. Utifrån detta underlag fattar sedan Naturvårdsverket beslut.

I Stockholms län får nu 65 nya projekt dela på närmare 44 miljoner kronor. Av dem är bland annat 30 miljoner stöd till Ekerö kommuns satsning på att etablera närvärme i Ekerö centrum. Syftet är att byta ut äldre pelletspannor till en gemensam lösning med mer effektiv energiomvandling och rökgasrening.

Böta Kvarn Energi AB i Stockholm får 7,6 miljoner kronor för energikonvertering från gasol- och elpanna till biobränsle med pellets.

Storstockholms lokaltrafik har beviljats 1,5 miljoner för byggandet av en gång- och cykelväg till en ny tågdepå vid Molnby.

– Detta för att uppmuntra personalen att ställa bilen och hellre gå eller ta cykel när de ska till depån, ett annat sätt att uppmuntra klimatsmart energiomställning, säger Anna-Lena Lövkvist Andersen, klimatstrateg på Länsstyrelsen.

Resterande beviljade stöd i denna ansökningsomgång har alla gått till installation och utbyggnad av laddstationer. 38 av dem drivs av bostadsrättsföreningar och 25 genomförs av företag, kommunala bolag och samfälligheter.

– Det är roligt att både företag och privatpersoner i form av bostadsrättsföreningar är så på och vill bidra till energiomställning av fordonsflottan.

Hittills har 320 ansökningar i Klimatklivet beviljats i Stockholm län, vilket är 20 procent av totala antalet ansökningar i hela landet.

– Aktörer i Stockholms län står för nästan en fjärdedel av den totala koldioxidminskningen som blir effekten av Klimatklivet så här långt. Det är riktigt bra, säger Anna-Lena Lövkvist Andersen.

Om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Totala resultaten av Klimatklivet (Naturvårdsverkets webbplats).länk till annan webbplats

Kontakt