Publiceringsdatum: 19 februari 2018

Länsstyrelserna i stor informationssäkerhetsövning

Viktiga samhällsfunktioner satta ur spel av en brottslig hackerorganisation. Det var scenariot som övades av 200 personer från 26 privata och offentliga aktörer på ledningsregementet i Enköping den 14–15 februari. Länsstyrelserna representerades av Gävleborg, Stockholm, Västra Götaland och den nationella IT-avdelningen.

– Den här typen av övningar ger oss en unik möjlighet att stärka och utveckla såväl länsstyrelsernas egna arbete som vår samverkan med andra aktörer, säger Staffan Gröndahl, samordnare för Länsstyrelsens medverkan i NISÖ, som till vardags arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms enhet för samhällsskydd och beredskap.

Varför är det då viktigt att stärka samhällets cyberförsvar? Digitaliseringen har revolutionerat i stort sett alla delar av samhället och det är svårt att hitta någon samhällsfunktion som inte är beroende av IT. Elförsörjning, mobilnät och betalningssystem är några exempel på samhällskritisk infrastruktur som idag är digitaliserad. Detta gör samhället sårbart mot hot eller angrepp mot vitala IT-system, och att stärka cyberförsvaret blir då angeläget.

Det var tredje gången som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ledde en nationell informationssäkerhetsövning (NISÖ). Övningarna ska ge privata och offentliga aktörer möjlighet att öva tillsammans, och därigenom stärka samhällets samlade förmåga att hantera it-relaterade samhällsstörningar.

Under två dagar tränades deltagarna i att identifiera och analysera händelser, ta fram en lägesbild och dela den med andra. Samtidigt koordinerades nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällets förmåga att hantera allvarliga it-incidenter. För att lyckas med det krävdes en samlad insats och ett brett samarbete mellan aktörerna.

– Vid en samhällsstörning och höjd beredskap har länsstyrelserna ansvar för att samordna länets aktörer. Därför ville vi öva lite extra på just regional samverkan, men även på medieanalys och kommunikationssamordning, att vår hantering av IT-störningar sker enligt våra rutiner och att våra roller är tydliga. Årets övning visar helt klart att vi är på rätt väg, men att vi behöver fortsätta att öva tillsammans. Vi kan alltid utveckla vårt samarbete och bli bättre, avslutar Staffan Gröndahl.

Läs om NIS-direktivet på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt