Publiceringsdatum: 12 februari 2018

Stöd att söka för små företag för digitalisering och internationalisering

Har du ett företag med 2–49 anställda och vill växa på en internationell marknad? Eller vill ditt företag öka er digitala mognad? Nu öppnar programmet för affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering en ny ansökningsomgång för små företag i Stockholms län. Anmäl intresse för att delta senast den 3 april 2018.

Affärsutvecklingscheckarna är en statlig medfinansiering som hjälper mindre företag att köpa in extern kompetens för att närma sig internationella marknader eller för att öka företagets digitalisering.

– Genom åren har vi sett att programmet för internationalisering lett till konkreta resultat för företag som vill möta nya marknader. Digitaliseringschecken väckte stort intresse när den testades för första gången under 2017 så vi fortsätter därför att erbjuda den möjligheten även i år, säger Johnny Kjellström, enhetschef på enheten för näringslivsutveckling.

Stödet riktar sig till små företag med mellan 2–49 anställda och som har en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Totalt finns det 12 miljoner kronor att fördela i Stockholms län under perioden 2018–2019 till företag som uppfyller programmets krav. Checkarna är på 50 000–250 000 kronor och finansierar max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. För att företag ska kunna söka stödet gäller att projektet ska medföra en nivåhöjande utveckling för företaget utöver dess ordinarie verksamhet. Utvecklingsarbetet ska även ha passerat idéstadiet.

Intresseanmälan och informationsträffar våren 2018
Intresserade företag som uppfyller kraven i programmet skickar in en intresseanmälan som ett första steg i ansökningsprocessen senast den 3 april 2018.

Länsstyrelsen arrangerar dessutom tre informationstillfällen under våren tillsammans med Tillväxtverket, Almi, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Exportkreditnämnden och RISE Acreo: den 22 februari, 8 mars samt 19 mars. Bäst är att börja med att gå på ett sådant tillfälle.

– Om man passar på att komma på någon av våra informationsträffar får man dessutom ta del av erbjudanden om hjälp från samtliga offentliga aktörer inom vårt företagsfrämjande partnerskap. Det blir kul, nu kör vi i gång igen, säger Cecilia Bäckelin, handläggare vid Länsstyrelsens enhet för näringslivsutveckling.

Kontakt