Publiceringsdatum: 8 februari 2018

24 400 fler fick jobb senaste året

Antalet länsinvånare med jobb ökar medan arbetslösheten är oförändrad. Antalet personer som varslas om uppsägning fortsätter att minska. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

​Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt god. Det senaste året har antalet sysselsatta i Stockholms län ökat med 24 400. I slutet av 2017 hade drygt 1,23 miljoner personer jobb. Ökningstakten ligger över genomsnittet. Samtidigt tycks ökningen ha varit något långsammare under den senare delen av 2017 jämfört med början av året.

– Stockholms län och övriga riket har haft en god konjunktur under en längre tid nu. Utsikterna för 2018 ser ljus ut, även om de flesta prognoserna pekar på en något lägre takt än under de senaste åren, säger Länsstyrelsens chefsanalytiker Per Bark.

Utvecklingen innebär att 71,9 procent av länets invånare har jobb (sysselsättningsgrad). Antalet arbetslösa uppgick till drygt 75 000 personer. Det motsvarar 5,8 procent, vilket är oförändrat senaste året. Däremot minskar arbetslösheten bland inrikes födda kvinnor till 3 procent.

Antalet nystartade företag var något lägre under 2017 jämfört med 2016, men nivån är ändå fortsatt väldigt hög. Även nybilsregistrering – som ofta används som en konjunkturmätare – fortsatte att utvecklas positivt under 2017.

Rapporten visar även bland annat att:

  • 54 000 personer är undersysselsatta. Det innebär att de vill och kan arbeta mer än vad de gör.
  • Ungdomsarbetslösheten (14,3 procent) är oförändrad på ett års sikt. Drygt hälften av de arbetslösa ungdomarna är heltidsstuderande.
  • Antalet personer som varslats om uppsägning fortsätter att sjunka.
  • Skillnaderna i sysselsättning mellan kvinnor och män är större bland utrikes födda än bland inrikes födda.
  • Såväl inrikes som utrikes födda har en högre sysselsättning i Stockholm än i övriga riket.
  • Fler företag försattes i konkurs 2017 jämfört med 2016.
  • Ekerö och Vallentuna har länets lägsta arbetslöshet, men utvecklingen under det senaste året har varit mest gynnsam i Södertälje.

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomiPDF

Kontakt