Publiceringsdatum: 7 februari 2018

80 miljoner till naturen i Stockholms län

Under 2018 får Länsstyrelsen 80 miljoner kronor till naturvård i Stockholms län. Av pengarna går 40 miljoner till nya naturreservat som ersättning till markägare.

​– Det är glädjande att vi får en rekordstor budget för naturvården, säger Mia Olausson, naturvårdschef på Länsstyrelsen. Det finns stora behov att skydda värdefull natur och förbättra skötseln av våra naturreservat. Stockholmsnaturen är en tillgång för alla som bor i länet eller besöker oss, fortsätter Mia Olausson.

Under 2018 kommer anslagen att gå till skydd av länets värdefulla skogar och marina områden. Pengarna går också till bland annat skötsel i skyddade områden, insatser för hotade arter och bidrag till kommunerna för lokala naturvårdssatsningar, så kallade LONA-bidrag.

Uppdraget om Gröna jobb innebär en ny verksamhet, där Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen ordnar arbete inom naturvården.

– Vi tror mycket på Gröna jobb. Insatser görs för värdefull natur och friluftslivet och samtidigt får arbetslösa utbildning och praktik, säger Mia Olausson.

Några av Länsstyrelsens prioriterade satsningar

Vi fortsätter arbetet med att bilda naturreservat och siktar på 15 beslut om nya och uppdaterade reservat under 2018.

LONA-bidrag på 6 miljoner kronor för naturvårdsprojekt ska gå till länets kommuner.

Särskilda skötselprojekt görs ibland annat Tullgarns naturreservat i Södertälje kommun och Häverö prästäng i Norrtälje kommun.

Bland insatser för att gynna hotade arter kan nämnas skötsel av jätteträd och miljöer för hotade fjärilar.

Tillgängligheten till naturen är också prioriterad, och vi ska underlätta för alla besökare i naturreservaten genom exempelvis bättre information, stigar och rastplatser. Bland annat ska åtgärder göras i Sandermars naturreservat i Haninge kommun.

Om naturreservat i Stockholms län

I länet finns drygt 320 naturreservat, två nationalparker samt landets enda nationalstadspark. Länsstyrelsen förvaltar 160 av dessa. Övriga förvaltas av kommuner, Skärgårdsstiftelsen, Statens fastighetsverk med flera.

Kontakt