Publiceringsdatum: 5 februari 2018

Ny länsplan för transportinfrastruktur ska bidra till mer effektivt trafiksystem

Närmare 8,6 miljarder ska satsas på den regionala transportinfrastrukturen de kommande tolv åren. För att utveckla ett så effektivt och hållbart trafiksystem som möjligt föreslår Länsstyrelsen att majoriteten av investeringen ska tilldelas kollektivtrafiken.

I mars förra året gav regeringen Länsstyrelsen uppdraget att ta fram en ny Länsplan för regional transportinfrastruktur. Samtidigt fick Trafikverket i uppdrag att se över de nationella behoven gällande transportinfrastruktur. Länsstyrelsen Stockholm fick en ekonomisk planeringsram på 8 571 miljoner kronor att fördela över tolvårsperioden 2018–2029.

­– Det kan låta som mycket pengar, men man ska då komma ihåg att behoven av att utveckla trafiksystemet i länet är så ofantligt mycket större. På fem år har länet vuxit med drygt 175 000 invånare, vilket är mer än ett helt Linköping som är Sveriges femte största stad, säger Robert Örtegren, trafikdirektör på Länsstyrelsen och projektledare för länsplanen.

Den kraftiga befolkningstillväxten i Stockholms län ställer stora krav på bland annat bostadsbyggande och ett fungerande trafiksystem, som samtidigt ska vara så hållbart som möjligt. Länsstyrelsen satsar därför 65 procent av länsplanen på kollektivtrafikinvesteringar och 11 procent på cykelinvesteringar.

– Det är där vi ser att vi får störst effekt på ett effektivt trafiksystem. Vår analys är att det skapar bäst förutsättningar för klimatet, men också för ökad framkomlighet. Det är helt enkelt de effektivaste transportlösningarna i en tät storstad. Men vårt län har också stor landsbygd som är svår att kollektivtrafikförsörja och där behövs viss utveckling av vägsystemet och det ingår också i länsplanen, säger Robert Örtegren.

Länsstyrelsens förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur perioden 2018–2029 skickades i augusti ut på remiss till berörda parter. Efter remissförfarandet har en uppdaterad version av länsplanen tagits fram, vilken i dag har lämnats till regeringen.

Regeringen ska nu analysera Länsstyrelsens förslag tillsammans med landets övriga 20 länsplaner och Trafikverkets nationella plan. Arbetet avslutas med ett beslut om den nationella planen och eventuellt justerade ekonomiska ramar för länsplanerna. Därefter kommer Länsstyrelsen att fastställa länsplanen, troligen kring midsommar.

Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029PDF

Kontakt