Publiceringsdatum: 1 februari 2018

Stockholms läns nya landshövding tillträder i dag

I dag, den 1 februari, tillträder Sven-Erik Österberg sitt uppdrag som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län. Han har en bakgrund som riksdagsledamot, biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget som landshövding i Norrbottens län.

Den 9 november utsåg regeringen Sven-Erik Österberg till ny landshövding i Stockholms län, i dag tillträder han uppdraget.

Vilka är dina tidigare relationer med Stockholms län?

– Jag har varit riksdagsledamot i 18 år och har under den tiden tillbringat en hel del tid i länet och haft kontakt med företrädare i länet och staden. Som statsråd blev det också en hel del kontakter och besök i kommuner, på företag och olika verksamheter runtom i Stockholms län. Som landshövding ser jag fram emot att fortsätta de relationerna – att samverka med länets kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Vilka ser du som Stockholms läns största utmaningar?

– Byggnation och infrastrukturfrågor är stora utmaningar i länet. Till dessa områden hör också ofta komplicerade markfrågor.

Du kommer med stor erfarenhet av att vara landshövding i Norrbotten. Det finns stora likheter, men också skillnader. Nämn något du tar med dig därifrån?

– Problematik kring markfrågor är något som ständigt har varit på den norrbottniska dagordningen. Även om intressenterna kanske inte är desamma i Stockholm så känner jag väl till problematiken, vilket jag troligtvis kommer att ha nytta av här.

Hur kommer du att lägga upp arbetet den första tiden?

– Man ska veta att Länsstyrelsen i Stockholm är en välskött och väl fungerande myndighet. Därför kommer jag inleda mitt arbete med att sätta mig in i organisationen och känna mig för. Jag kommer inte starta med någon rivstart med ändringar i organisationen, det är sådant man ska ha bra på fötterna innan man ger sig in i. Däremot kan det naturligtvis bli förändringar i sinom tid.

Med uppdraget följer också tjänstebostaden Tessinska palatset. Hur ska det bli att flytta in där?

– Eftersom lägenheten stod tom så påbörjade vi inflyttningen i mellandagarna. Att få bo där känns både trevligt och spännande.

Sven-Erik Österberg är född 1955 i Västmanland. Han satt i riksdagen för Socialdemokraterna mellan åren 1994 och 2012. Perioden 2004–2006 var han biträdande finansminister. Sven-Erik Österberg var landshövding i Norrbottens län från 2012 till och med den 31 januari 2018.

Hans förordnande som landshövding i Stockholms län varar från den 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2022.

Kontakt