Publiceringsdatum: 31 januari 2018

Nytt mentorprogram ska bidra till mer inkluderande arbetsmarknad

Trots akademisk utbildning diskrimineras afrosvenskar på arbetsmarknaden, visar en rapport om afrofobi i Sverige. För att bidra till att fler högutbildade afrosvenskar ska få ledande positioner i arbetslivet, och därmed skapa en mer inkluderande och normkritisk arbetsmarknad, har nätverket Vidga Normen startat ett nytt mentorprogram – Framtidens ledare.

– Vidga Normen tar ett stort steg i att lansera mentorprogrammet Framtidens ledare för att ge möjlighet till dem som sitter i maktpositioner att ta ett ansvar om öppna upp och göra skillnad för en mer inkluderande arbetsmarknad, säger Marie Cham, processledare på Länsstyrelsen och för Vidga Normen.

Afrofobi genomsyrar samhället, inte minst arbetsmarknaden. Enligt afrofobirapporten "Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige", som Mångkulturellt centrum tog fram år 2014 på uppdrag av regeringen, har afrosvenskar med akademisk utbildning svårare än majoritetsbefolkningen att få ett kvalificerat arbete. Siffror visar att bland afrosvenskar, som invandrat till Sverige före sju års ålder och har svensk utbildning och högskoleexamen, var 9,1 procent arbetslösa tre år efter examen. Bland majoritetsbefolkningen var motsvarande siffra 2,8 procent.

Arbetar för att förändra strukturer

För att skapa förändring gällande begränsande normer och strukturer som finns bland många arbetsgivare arbetar nätverket Vidga Normen för en inkluderande arbetsmarknad för afrosvenskar med akademisk utbildning. Nätverket samlar organisationer inom civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor, däribland Länsstyrelsen Stockholm.

Vidga Normen tar nu ytterligare ett steg i sitt arbete i och med nystartade mentorprogrammet Framtidens ledare, med syfte att tillvarata individuella kompetenser och ledarskapskvalifikationer bland unga afrosvenska kvinnor.

– Vi har identifierat att begränsande nätverk är problematiskt, eftersom stor del av rekrytering sker via nätverksrekrytering. Vita chefer har oftast ett förhållandevis begränsat nätverk vilket resulterar i att de anställer andra vita. För att få till en förändring prövar vi nu att genomföra det här mentorskapsprogrammet, som vi tror att både adepter och mentorer kommer lära sig av och ha något att vinna på, säger Marie Cham.

Cirka två tredjedelar av de kvinnor som är adepter i Framtidens ledare har tidigare gått ledarskapsprogrammet hos EMPWRGRP, som är ett ledarskapsnätverk med fokus på svarta kvinnor.

I Framtidens ledare deltar 13 stycken adepter och lika många mentorer, som har ledarskapspositioner i olika branscher.

Första upplagan av mentorprogrammet pågår till och med hösten 2018. Ambitionen är att fortsätta med mentorprogrammet även framöver.

Om Vidga Normen

Vidga Normen är ett nätverk av organisationer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle som primärt arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för gruppen afrosvenskar med akademisk utbildning. Vidga Normen skapar en mötesplats mellan arbetsgivare och högutbildade afrosvenskar samt sprider kunskap om normkritisk rekrytering. Målgruppen är beslutsfattare, chefer och rekryterande personal hos arbetsgivare.

Initiativet till Vidga Normen togs av Länsstyrelsen 2014. Anledningen var bland annat den fakta som framkom i Mångkulturellt centrums afrofobirapport.

Även enligt FN är personer med afrikansk härkomst en grupp som är särskilt utsatt för diskriminering i hela världen. Därför har FN utlyst åren 2015–2024 till en period med särskilt fokus på personer med afrikansk härkomst.

Vidga Normen på Länsstyrelsens webbplats.

Läs mer på vidganormen.selänk till annan webbplats

Mångkulturellt centrums rapport om afrofobi i Sverige (pdf).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt