Publiceringsdatum: 22 januari 2018

Vintercyklandet ökar – sopsaltning underlättar

Allt fler väghållare använder sopsaltning som metod för att hålla cykelstråken fria från snö och is. Det regionala cykelkansliet, där Länsstyrelsen ingår och verkar för ökad cykling i länet, har tagit fram en ny interaktiva karta hittar du stråken som underhålls.

Vintercyklingen ökar i landet, enligt en Sifo-undersökning som har gjorts på uppdrag av Svensk Cyklinglänk till annan webbplats. Det märks bland annat på att efterfrågan av dubbdäck har ökat.

Väghållarna i Stockholms län arbetar på olika sätt för att förbättra förutsättningarna, där sopsaltning har blivit en allt mer använd metod för att hålla vägarna körbara vintertid.

– Allt fler kommuner använder sopsaltning. En nyhet för 2018 är att även Trafikverket använder metoden på några av de sträckor som de är väghållare för, säger Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut ett saltlag som motverkar att snö och is bildas på nytt. På så vis blir det barmarksförhållanden på cykelstråken. Dessutom innebär metoden att cykelstråken hålls rena från grus och skräp, vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, särskilt på våren.

– Det regionala cykelkansliet är varm anhängare av sopsaltning. Vi hjälper gärna till med information för kommuner som är intresserade av sopsaltning, säger Björn Sax Kaijser.

Karta visar sopsaltade stråk

Det regionala cykelkansliet har tagit fram en interaktiv cykelkarta som visar information om det regionala cykelvägnätet i Stockholms län.

Den interaktiva cykelkartan hittar du här.länk till annan webbplats

Som komplement till cykelkartan finns nu även en karta som visar de regionala cykelstråk som underhålls med sopsaltning. Den hjälper cykelpendlare att planera sina resor. I vinter är det möjligt att cykla från Upplands Väsby till Botkyrka på stråk som är sopsaltade.

Kartan över regionala cykelstråk som underhålls med sopsaltning finns här.länk till annan webbplats

Det regionala cykelkansliet

Cykelkansliet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting och Trafikverket Region Stockholm. Det regionala cykelkansliet är inrättat för att möjliggöra för att fler ska cykla i hela länet. Syftet med kansliet är bland annat att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala cykelvägnätet.

Läs mer om det regionala cykelkansliet här.länk till annan webbplats

Kontakt