Publiceringsdatum: 10 januari 2018

Varg fälld på Södertörn under skyddsjakt

Under onsdagen fälldes en varg på Södertörn, söder om Stockholm, under den skyddsjakt som Länsstyrelsen beslutat om. I och med att vargen är fälld upphör beslutet om skyddsjakt att gälla med omedelbar verkan.

Den 6 december 2017 fattade Länsstyrelsen Stockholm beslut om skyddsjakt efter den sändarförsedda vargtik som rört sig på Södertörn sedan i juni. Jakten har genomförts i ett område inom kommunerna Haninge och Tyresö. Under onsdagen den 10 januari 2018 fälldes vargtiken i Tyresö kommun, inom jaktområdet.

Vargen har, i enlighet med skyddsjaktsbeslutet, besiktigats av Länsstyrelsens besiktningsman. Enligt jaktförordningen ska den fällda vargen omhändertas av Länsstyrelsens personal och transporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion.

Länsstyrelsens nyhet gällande beslutet om skyddsjakt efter en varg på Södertörn.

Beslutet om skyddsjakt efter en varg på SödertörnPDF

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00