Publiceringsdatum: 15 juni 2017

Rekordhögt byggande – men fortsatt bostadsbrist i länet

Förra året uppnåddes för första gången det regionala behovet av en tillkomst på 16 000 bostäder årligen. Men trots ökat bostadsbyggande är bostadsbristen hög och de nyproducerade bostäderna är dyra att både köpa och hyra. Det visar Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2017”.

De senaste åren har bostadsbyggandet ökat kraftigt. Åren 2013–2016 började knappt 62 000 bostäder att byggas i Stockholms län, vilket kan jämföras med drygt 29 000 bostäder föregående fyraårsperiod.

Utöver att nya bostäder blir inflyttningsklara ökar bostadsbeståndet varje år genom att fritidshus blir permanentboende och att lokaler byggs om till bostäder. Från 2010 – då Länsstyrelsen började följa upp hur många bostäder som tillkommer i länets kommuner och jämför med landstingets uträknade bostadsbehov – till och med 2016 har det totala bostadsbeståndet i länet ökat med 81 300 bostäder.

– Under 2016 tillkom 16 250 bostäder, det är första året som det regionala målet på 16 000 nya bostäder årligen överstigs. Det kraftigt ökade bostadsbyggandet innebär dessutom att ytterligare tusentals bostäder kommer bli inflyttningsklara framöver – ett välkommet tillskott för gamla och nya länsbor, säger landshövding Chris Heister.

Toppen är nådd

Kommande år bedöms bostadsbyggandet vara fortsatt högt, även om toppen förmodligen är nådd. Länsstyrelsen bedömer att 20 000 bostäder påbörjas i år, liksom det gjordes ifjol, och att 18 000 bostäder börjar byggas nästa år. Bedömningen grundar sig på de signaler som kommer från bransch och kommun om att projekt skjuts framåt i tid, bland annat på grund av bristande resurser. Av de 38 000 bostäder som påbörjas i år och nästa år beräknas 5 000 vara studentbostäder.

Samtidigt som bostadsbyggandet har ökat kraftigt tilltar bostadsbristen i takt med att befolkningsantalet i länet växer. Alla länets kommuner har underskott på bostäder. Dessutom är de nyproducerade bostäderna dyra att både köpa och hyra. Länsstyrelsens bedömning är att de satsningar som hittills lanserats på lokal och nationell nivå inte varit tillräckliga för att producera bostäder i olika prisklasser.

– Det saknas fortfarande bostäder för ekonomiskt svaga hushåll. Endast en tredjedel av bostäderna som tillkommit sedan 2010 har varit hyresrätter. Det behövs ett utvecklingsarbete för att få fram billigare nyproduktion så att utbudet blir mer allsidigt än vad det är i dag, säger Chris Heister.

Bostadsmarknaden är särskilt ansträngd för nyanlända med uppehållstillstånd där merparten kommunanvisas till tillfälliga bostäder. Även om tillfälliga bostadslösningar kan vara nödvändiga under en period, bör strävan vara att på sikt skapa bostadslösningar som ger förutsättningar för en god etablering och integration.

Rapporten "Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2017"PDF

Kontakt