Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster. Till exempel kontorsmaterial och skyltar, undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Länsstyrelserna i Stockholm, Örebro och Gotland har en gemensam upphandlingsfunktion. Samtliga upphandlingar publiceras på Opic.com, se länk nedan.

Aktuella upphandlingar för Länsstyrelsen i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndigheten.selänk till annan webbplats

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.

Konkurrensverket.selänk till annan webbplats

En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid skriftligt. Den upphandlande enheten anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Läs förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt. Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

  • Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda? Stäm av mot kraven. Kontakta upphandlande enhet om det är något du undrar.
  • Tillåts ”alternativa utföranden”?
    Det måste framgå av förfrågningsunderlaget om alternativa utföranden kommer att beaktas vid upphandlingen. Om inte alternativa utföranden tillåts, lägg inte tid på att försöka ta fram egna/bättre förslag än vad som efterfrågas.

Håll rätt kvalitet

Ligg på den nivå som anges i förfrågningsunderlaget. Undvik att över- eller underofferera. Så nära kraven som möjligt på den godkända sidan. För låga prestationer kan medföra att anbudet inte tas upp, för höga att det är för dyrt.

Följ instruktionerna i underlaget

Använd de formulär/blanketter som köparen eventuellt bifogar och vill ha ifyllda. Hitta inte på några extra ”finesser”.

Lägsta pris i anbudet

Du kan i regel inte förhandla och i efterhand komma med rabatter. Du kan bara ändra uppenbara felräkningar.

Förhandling eller inte

  • Vid Öppen upphandling finns ingen rätt till förhandling.
  • Vid Förenklad upphandling får förhandling ske.

En eventuell förhandling får inte förändra de ursprungliga förutsättningarna. En anbudsgivare kan aldrig kräva en förhandling, detta är upp till den upphandlande enheten att avgöra om de vill förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Anbud i rätt tid

För sent inkommet anbud får ej tas upp till prövning.

Påpeka oklarheter eller fel i underlaget

Ta genast kontakt med handläggaren för upphandlingen. Detta är mycket viktigt! Om synpunkter anmärks i tid kan det göras förtydliganden eller rättelser.

Kontakt