Strukturfondspartnerskapet Stockholms län

Ny ansvarig myndighet

Regering och riksdag har tidigare i år fattat beslut om att det så kallade regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län ska gå över från länsstyrelsen till Stockholms läns landsting från och med den 1 januari 2019. Landstinget bildar då Region Stockholm. I detta uppdrag ingår bland annat frågor om näringslivsutveckling, företagsstöd, EU:s strukturfonder samt planering av infrastruktur.

Strukturfondpartnerskapet hanteras numera av Region Stockholmlänk till annan webbplats

Kontakt