Central Baltic 2014-2020

EU:s strukturfondsprogram Interreg Central Baltic har hittills beviljat stöd till 97 projekt i mellersta Östersjöregionen. I mer än hälften av projekten deltar svenska partners. Av programmets 115 miljoner euro, som finansieras från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), finns det nu en mindre del kvar som kommer att fördelas under en fjärde och sista utlysning.

Central Baltic bidrar till EU:s mål om territoriellt samarbeta. Programmet finansierar projekt där minst två organisationer från minst två länder i programområdets regioner i Sverige, Finland (inklusive Åland), Estland och Lettland samarbetar.

I Sverige kan offentliga eller privata organisationer från följande län delta: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro. Projektpartners kan till exempel vara kommuner, regionförbund, landsting, myndigheter, högskolor, universitet, forskningsinstitutioner, näringslivsorganisation, ideella föreningar, stiftelser, osv.

Det går att få finansiering med upp till 75 procent av sina projektkostnader. Projekt som får stöd ska bidra till minst ett av programmets fyra insatsområden.

Central Baltics insatsområden

1. Stärkt ekonomisk konkurrenskraft i regionen

 • Flera kunskapsintensiva företag i mellersta Östersjöregionen
 • Mer entreprenöriella ungdomar
 • Större export från små och medelstora företag i mellersta Östersjöregionen till nya marknader

2. Hållbar användning av våra gemensamma resurser

 • Natur- och kulturresurser som utvecklas till hållbara turistattraktioner
 • Hållbart planerade marina områden och kustområden
 • Förbättrad stadsplanering i mellersta Östersjöregionen
 • Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön

3. Ökad tillgänglighet i regionen

 • Förbättrade transportflöden av människor och gods
 • Förbättrad service i redan existerande små hamnar för att bidra till regional
 • mobilitet och turistutveckling

4. Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

 • Fler människor som drar nytta av starkare samhällen i mellersta Östersjöregionen
 • Mer sammanhållna yrkesutbildnings- och träningsprogram i mellersta Östersjöregionen

Ansökningar

Den sista ansökningsomgången kommer att öppna under hösten 2018. Vill du veta mer om den eller har frågor kring programmet kan du besöka hemsidan www.centralbaltic.eulänk till annan webbplats eller ta kontakt med någon av de svenska kontaktpunkterna som finns lokaliserade på Länsstyrelsen i Stockholm och Region Östergötland.

Kontakt

Christina Rehnberg

Contact Point Sweden North/ Länsstyrelsen i Stockholms län

Annika Holmström

Contact Point Sweden South/ Region Östergötland