Jobba hos oss

Medarbetare på Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm arbetar för att regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Vår uppdragsgivare är regeringen och våra kunder är alla som bor eller verkar i Stockholms län. Vill du bli en av oss?

Sök lediga jobb hos Länsstyrelsen

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Stockholm. Utöver att vi sitter i moderna lokaler centralt i Stockholm, har vi bra anställningsvillkor. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Några lediga halvdagar per år i samband med röda dagar
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, du får tillbaka 75 procent av varje utlägg, totalt 2500 kronor per år
 • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
 • Rökfri arbetstid
 • Friskvård

Hälsosam livsstil

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Utöver att du erbjuds en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, kan du köpa motionskort till subventionerat pris.

Du deltar gratis i olika hälsofrämjande aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar, till exempel olika föredrag, jogginggrupp, körsång och innebandy.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för anmälningsavgiften.

Arbetsgivarverkets information för statligt anställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med bred kompetens, stort engagemang och helhetssyn samordnar vi arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djur­skydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.

Många olika kompetenser

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, biologer, ingenjörer, veterinärer, arkitekter, agronomer, geoekologer och många fler. Vi är cirka 450 medarbetare.

Länsstyrelsen i Stockholm står för ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt. Detta gäller såväl i externa sammanhang som internt mellan länsstyrelsens medarbetare. Exempelvis genomgår alla våra medarbetare utbildning i mänskliga rättigheter och jämställdhetsintegrering.

I medborgarens tjänst

För oss på Länsstyrelsen, liksom för alla statsanställda, finns grundläggande principer som är utgångspunkten för allt vårt arbete.

Vi som arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans också identifierat fyra viktiga värden:

 1. Ansvar
 2. Respekt
 3. Balans
 4. Engagemang

Tillsammans med vår verksamhetsstrategi LEANEA beskriver och vägleder de oss i vårt agerande och förhållningssätt, både internt och externt.

Länsstyrelsens broschyr I medborgarens tjänstPDF

Mer om statsanställdas värdegrundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Arbetsgivarverkets webbplats)

Är du intresserad av att göra praktik eller examensarbete på Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Stockholms län är, som arbetsgivare och verksamhet, mån om att skapa möjligheter för praktikanter, studenter och ungdomar. Många är också intresserade av att praktisera hos oss, vilket vi är glada för. Dessvärre kan vi bara ta emot ett fåtal av alla som söker praktik.

Nyanlända och funktionshindrade

Vi prioriterar just nu praktikanter från programmen för nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. Där samarbetar vi med Arbetsförmedlingen.
Är du intresserad av den typen av praktik?
Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats.

Övrig praktik

Av försäkringsskäl kan vi bara ta emot praktikanter som anvisas av Arbetsförmedlingen eller utbildningssamordnare där du som söker är försäkrad.

Vill du göra en intresseanmälan till praktik eller examensarbete, annan än för nyanlända eller personer med funktionsnedsättning, kan du göra det här på sidan Intresseanmälan praktiklänk till annan webbplats.

Där får du beskriva din inriktning, omfattning på praktiken/examensarbetet och när den/det är tänkt att äga rum. Vi hör i så fall av oss om vi ser en möjlighet att ta emot dig.

Lisa Palmér. Utbildad i samhällsplanering. Jobbar som planhandläggare på enheten för planfrågor:

– Jag har en variation av arbetsuppgifter och jag får ständigt lära mig något nytt.

 

Vad jobbar du med?

– En stor del av mitt arbete är ärendestyrt. Min huvudsakliga arbetsuppgift är granskning av fysiska planer, såsom detaljplaner, infrastrukturprojekt och elkoncessionsärenden. Utöver det så arbetar jag till exempel med förbättrings- och utvecklingsarbete på myndigheten utifrån sådant som främst har koppling till vår enhet.

– Jag har också fått möjlighet att arbeta lite extra med sociala frågor kopplat till den fysiska planeringen, något som jag har ett stort intresse av. En del av min arbetstid lägger jag också på fackligt arbete, då jag är förtroendevald för ett av fackförbunden som finns på Länsstyrelsen.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att jag har en variation av arbetsuppgifter och att jag ständigt får lära mig något nytt, såväl i arbetet såsom förtroendevald. För mig är det också positivt att det finns en struktur för samverkan och möjlighet till påverkan och inflytande mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackförbund. Mina kollegor är också väldigt viktiga för att arbetet ska kännas såväl roligt och givande.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Som planhandläggare ska jag kunna lite av varje, snarare än att vara väldigt kunnig inom ett sakområde. Därför är kunskapsbredden som finns på myndigheten, såväl viktig som nödvändig för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter.

– Eftersom länsstyrelsens roll till stora delar är lagreglerad i de ärendegrupper jag arbetar med, är andras sakkunskap det som också möjliggör att jag kan göra ett bra jobb. Det i sin tur möjliggör att vi på länsstyrelsen kan bidra på bästa sätt till samhällsbyggnadsutvecklingen, utifrån de ingångar vi har att påverka och förändra.

Vladimir Guala. Utbildad i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Jobbar som utvecklingsledare på
enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor:

– Länsstyrelsen är lite unik, med många olika experter i ett och samma hus.

 

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar med att samordna myndighetens särskilda uppdrag med mänskliga rättigheter. I praktiken innebär det att säkerställa mänskliga rättigheter i Länsstyrelsens organisation och verksamheter samt att vi har ett gemensamt förhållningssätt i Stockholms län.

Vad är roligast med ditt jobb?

– I dag står delar av samhället inför komplexa utmaningar som i många delar utmanar tanken om alla människors lika värde. Att få vara med och utforma nya lösningar för att hantera de problem skapat med det gamla sättet att tänka innebär att ingen dag på jobbet är den andra lik.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Jag tror att Länsstyrelsen är lite unik i sitt slag med att kunna samla olika experter i ett och samma hus. Att få arbeta tillsammans med så många kompetenta och engagerade kollegor innebär att jag lär mig väldigt mycket både i min profession men även privat.

Christina Ericson. Utbildad i kriminologi. Jobbar som utvecklingsledare på enheten för social utveckling.

– Jag omges av duktiga, trevliga och hjälpsamma kollegor.

 

Vad jobbar du med?

– Som utvecklingsledare inom området våld i nära relation arbetar jag med att:

 • hålla utbildningar för att kompetensutveckla socialtjänstens personal i frågor som rör våld i nära relation
 • arrangera konferenser och seminarier för att sprida ny kunskap och goda exempel från länet
 • ordna kampanjer för att till exempel uppmärksamma allmänheten om var de kan söka hjälp om de blir utsatta för våld
 • testa nya arbetsmetoder inom området i en mindre skala för att se om de skulle vara värda att spridas på bredare front
 • samordna olika myndigheters arbete med våld i nära relationer i länet.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att det är omväxlande och att du träffar massor av olika kompetenta människor som arbetar med liknande frågor. Att det är ett utåtriktat och socialt arbete. Som utvecklingsledare utvecklas du varje dag och lär sig nya saker. Man får också vara beredd på snabba kast och omprioriteringar. Det blir sällan tråkigt utan präglas av fart och fläkt.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Att du omges av duktiga, trevliga och hjälpsamma kollegor. Du känner dig aldrig helt ensam i ditt arbete utan det finns alltid någon att fråga. Arbetsuppgifterna är engagerande och de frågor Länsstyrelsen har på sitt bord är viktiga för medborgarna i samhället. Länsstyrelsen arbetar med meningsfulla frågor.

Per Claesson. Utbildad i juridik. Jobbar som jurist på enheten för tillstånd:

– Den stora behållningen är att tillsammans knäcka juridiska problem.

 

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar på avdelningen för rättsliga frågor. Mitt huvudsakliga ansvarsområde i dagsläget är stiftelser. Länsstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för stiftelser.

– I mitt arbete stöttar jag stiftelserna med råd och upplysningar, tolkar stiftelseförordnanden och kontrollerar att stiftelserna följer lag och nämnda förordnanden.

Vad är roligast med ditt jobb?

– I mitt dagliga arbete är den stora behållningen att kunna knäcka juridiska problem tillsammans med mina kollegor liksom variationen i de rättsliga frågor jag ställs in för.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Det många inte är vet är hur många olika frågor som Länsstyrelsen faktiskt arbetar med. Vart man än vänder sig på Länsstyrelsen möter man kompetenta kollegor med gedigna kunskaper inom sitt område. För mig som gillar kunskap är det en inspirerande miljö. Jag upplever att jag i det dagliga arbetet tillsammans med mina kollegor gör skillnad för medborgarna i länet.

PetraMy Börjesson. Utbildad i samhällsplanering och kommunikation och media. Jobbar som kommunikatör på enheten för kommunikation:

– Jag sprider kunskap och kännedom om våra uppdrag och resultat.

 

Vad jobbar du med?

– Jag är kommunikatör. Mitt arbete består i att hjälpa mina kollegor att sprida kunskap och kännedom om våra uppdrag och resultat och om de tjänster som vår myndighet erbjuder.

– Konkret handlar det om att hjälpa till att planera och genomföra kommunikationsinsatser. Det kan bestå i att skapa innehåll till webb och sociala kanaler, hjälpa till att göra texterna på webbplatsen begripliga, att producera trycksaker eller kampanjer.

– Det handlar även om att få den interna kommunikationen att fungera, och insatser för att marknadsföra Länsstyrelsen i olika sammanhang.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det finns flera aspekter på vad som gör mitt jobb roligt. Bredden av sakfrågor, mötena med alla kollegor – det här huset är fullt av kunniga, trevliga människor som arbetar med de mest olika frågor. Att höra dem berätta om och resonera utifrån sina områden är oerhört intressant. Det andra är naturligtvis när jag med hjälp av min kompetens kan bidra till att göra deras arbete bra – när de når ut och får genomslag med det de ska.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Det blir sällan tråkigt i och med bredden och variationen myndighetens ansvarsområde spänner över. Jag lär mig något nytt varje dag.

Raymond Holmström. Utbildad i samhällsvetenskap, arbetsrätt och räddningsledning samt arbetemiljö. Jobbar på enheten för samhällsskydd och beredskap.

– Vi utvecklar ett tryggare och säkrare samhälle i Stockholms län.

 

Vad jobbar du med?

– Som enhetschef arbetar jag en hel del med att leda arbetet på enheten och deltar i många forum där det handlar om strategiskt arbete med hur vi tar vårt ansvar för att utveckla ett tryggare och säkrare samhälle i Stockholms län.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att få vara med och utveckla samhället där enhetens områden samhällsskydd och beredskap utgör en viktig del. Bredden av intressanta och spännande arbetsuppgifter är nog den roligaste biten förutom den härliga humorn som medarbetarna på enheten har.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– För den som är intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och utveckla vårt samhälle har jag svårt att se ett bättre val av arbetsgivare än Länsstyrelsen. Under den korta tid som jag har varit anställd har jag bara mötts av trevliga och kunniga medarbetare som vill göra skillnad.

Maria Jernberger. Utbildad veterinär. Jobbar på enheten för djurvälfärd och livsmedel.

– Det är spännande med udda ärenden om hajar, ormar, grodor, apor eller maneter.


Vad jobbar du med?

– Jag jobbar främst med kontroll av djurhälsopersonal, det vill säga de personer som har särskild behörighet att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. De kliniskt verksamma veterinärerna tillhör den gruppen och vi kontrollerar att de använder läkemedel på ett bra sätt, att de skriver intyg, journaler med mera enligt de föreskrifter som gäller.

– Jag gör också kontroller av läkemedelsanvändningen ute på gårdarna. Då tittar vi bland annat på hur och vilka mediciner lantbrukarna förvarar samt hur de bokför behandlingar av djuren.

– En stor del av min arbetstid går också till att handlägga ansökningar om att få visa upp djur offentligt. Om man vill visa djur till exempel i en djurpark måste man ha ett godkännande från länsstyrelsen. Jag granskar ansökningar med ritningar över olika visningsutrymmen och inspekterar anläggningarna innan de kan godkännas.

– Under åren som gått har jag mer och mer fått hantera ärenden som har med udda djurslag att göra. Hajar, ormar, grodor, apor, maneter med mera. Det är jätteintressant.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste är att jobba med djurparkerna och alla andra ställen där djur visas offentligt: 4H-gårdar, stadsparker, akvarier med flera. Oftast har de som är ansvariga för djuren en bra inställning, det vill djuren väl och tar hand om dem på bästa möjliga sätt.

– Jag brukar säga att jag är en dålig byråkrat (trots mina 20 år på myndigheten), tycker det är mycket mer givande att kunna ha en bra dialog med de djuransvariga, än att behöva tvinga fram lösningar med hjälp av till exempel förelägganden eller förbud.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Länsstyrelsen är en trygg och bra arbetsgivare. Våren 1996 blev jag tillfrågad om att vikariera i tre månader, 20 år senare är jag fortfarande kvar. Även om vi arbetar på en stor arbetsplats finns det en lyhördhet för de anställda som jag gillar. Det mesta brukar ordna sig efter det bästa, även om det tar tid ibland.

Björn Carlberg. Utbildad i biologi och geovetenskap. Jobbar på enheten för naturskötsel.

– Att få samarbeta med alla trevliga och kunniga kollegor med olika kunskaper gör att det aldrig blir tråkigt.


Vad jobbar du med?

– Jag är enhetschef på enheten för naturskötsel, där vi jobbar med att förvalta de flesta av länets naturreservat och annan värdefull natur.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att få jobba för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där en bra miljö är en självklar del. Det är särskilt roligt att göra våra naturreservat tillgängliga för människor och på så sätt bidra till fina naturupplevelser. Naturen är en stor tillgång i Stockholms län och gör länet attraktivt att bo i.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Att få samarbeta med alla trevliga och kunniga kollegor med olika kunskapsbakgrund. Även bredden av frågor som Länsstyrelsen berörs av är väldigt utvecklande. Det är aldrig tråkigt på jobbet!

Marie Cham. Utbildad i statsvetenskap. Jobbar på enheten för näringlivsutveckling.

– Jag vill vidga normen och skapa en mer inkluderande arbetsmarknad i länet.

 

Vad jobbar du med?

– Jag arbetar som processledare för det tvärsektoriella initiativet Vidga Normen. Arbetet syftar till att driva och lyfta frågor kring vem vi ser som kompetent för ledande positioner. Och hur våra förutfattade föreställningar begränsar människor på arbetsmarknaden.

– Centralt så arbetar jag som ögonöppnare för hur vi ser på frågor om normer kring hudfärg. Vidga Normen tar sitt avstamp i afrofobirapporten och det faktum att afrosvenskar är en grupp med betydligt lägre avkastning på akademisk utbildning än majoritetssvenskar. Det vi vill uppnå är att tillsammans med arbetsgivare skapa en mer inkluderande arbetsmarknad inom Stockholmsregionen.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att få arbeta med en fråga som verkligen ligger mig varmt om hjärtat och att få möjligheten att driva mina frågor ur ett eget perspektiv. Arbetet är utåtriktat och omväxlande då man kommer i kontakt med många människor. Tillsammans med mina kollegor driver jag meningsfulla frågor.

Vad är bra med att jobba på Länsstyrelsen?

– Det bästa är att Länsstyrelsen in hyser så mycket kunskap som man har nära att tillgå. Arbetsplatsen är i sig intressant och trevlig att arbeta i. Du lär dig så mycket nytt konstant! Och utvecklas med det.

Kontakt