Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysning av investeringsstöd för täckdikning

Länsstyrelsen i Stockholms län utlyser under våren 2022 stöd för investeringar i täckdikning. Du kan ansöka under perioden 1 april – 15 juni 2022. 

Målgrupp

Jordbruksföretagare i Stockholms län som ska investera i täckdikning.

Datum för ansökan

Du ska söka investeringsstöd för täckdikning under perioden 1 april – 15 juni 2022. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Ansökningar bedöms och utvärderas utifrån fastställda kriterier. Mer om kriterierna finns i den regionala handlingsplanen för Stockholms län.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 Länk till annan webbplats.

Stödnivå

Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Länsstyrelsen har avsatt 1 200 000 kronor i utlysningen, i enlighet med fördelningsbeslut för förstärkningen i programändring nr 8.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för

  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material
  • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Mer information om vilka utgifter du kan få stöd för finns hos Jordbruksverket.

Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Villkor för stödet

  • Ansökan ska innehålla en projektplan med täckdikningsplan och en detaljerad budget.
  • Minst två offerter för kostnaderna ska bifogas ansökan.
  • Resultat- och balansräkning ska bifogas till ansökan.

Vilka villkor som gäller finns i Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Utlysningen för täckdikning är öppen 1 april – 15 juni 2022.

Ansök här

Ansök om stödet i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm