Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena:

  • Starta utan befintlig verksamhet.
  • Ta över befintlig verksamhet.
  • Heltidsarbete.

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Utbildning utanför de gröna näringarna.
  • Erfarenhet inom de gröna.
  • Erfarenhet utanför de gröna.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss