Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärden.

  • Våtmarker och dammar – biologisk mångfald
  • Våtmarker och dammar – näringsrening
  • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder – övriga vattenvårdsåtgärder

Du kan få 100 procent stöd för dina kostnader för investeringen. Total budget för alla tre stöden är 14,7 miljoner kronor under perioden 2023–2027.

Minimipoäng

400 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholm län har inga regionala prioriteringar för åtgärden.

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Arter och naturtyper
  • Tillgänglig för allmänheten

Detaljerad poängfördelning för arter och naturtyper Excel, 13.8 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Planerade utlysningar

För närvarande finns inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng

400 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholm län har inga regionala prioriteringar för åtgärden.

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

  • Näringsbelastning

Detaljerad poängfördelning för stödet kommer inom kort.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Planerade utlysningar

För närvarande finns inga planerade utlysningar 2023.

Minimipoäng

400 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholm län har inga regionala prioriteringar för åtgärden.

Detaljerad poängfördelning för stödet kommer inom kort.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Planerade utlysningar

För närvarande finns inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00