Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stöd kan sökas för investeringar inom:

 • Djurstallar eller inhysningssystem
 • Energiskog
 • Växthus och odlingstunnlar
 • Torkning och lagring efter skörd
 • Ny teknik
 • Täckdikning
 • Minskad ammoniakavgång

Minimipoäng

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet*

*För investeringsstöd för täckdikning gäller endast denna prioritering.

Investeringsstödet för minskad ammoniakavgång har inga regionala prioriteringar.

Detaljerad poängfördelning för stödet (se flik 151–158) Excel, 156.5 kB.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1
3 januari till 30 april.
Total budget: 7 200 000 kronor.

Ansökningsomgång 2
1 maj till 31 oktober.
Total budget: 7 200 000 kronor.

Kommande utlysningar

För närvarande finns inga andra planerade utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss