Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utlysning av stöd till projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till små livsmedelsföretag på landsbygden

Länsstyrelsen i Stockholms län utlyser stöd för att anordna kompetensutveckling till små livsmedelsföretag i Stockholms län. Syftet med stödet är små företag ska kunna utvecklas och växa och på så sätt skapa fler arbetstillfällen på landsbygden.

Utlysningens inriktning

Länsstyrelsen utlyser stöd för projekt som ska innehålla ett kurspaket där digitala föreläsningar och självstudier kombineras med fysiska träffar och/eller studieresor.

Kurspaketet ska rikta sig till företag på landsbygd och i skärgård som hanterar livsmedel, till exempel livsmedelsförädlingsföretag, restauranger, caféer eller besöksföretag. Kompetensutvecklingen ska vara öppen för deltagare från landsbygds- och skärgårdsområden i hela Stockholms län.

Kompetensutvecklingen ska bidra till att företagen kan utveckla sin verksamhet, ta sig in på nya marknader och öka sin produktion. Projektet ska också skapa förutsättningar för ett ökat samarbete mellan företagen och bidra till att lyfta regionalt producerad mat.

Målgrupp för utlysningen

Organisationer, företag, föreningar, kommuner, landsting, regioner och myndigheter som vill anordna kompetensutveckling.

Datum för ansökan

Du ska söka projektstödet under perioden 1 april – 22 augusti 2022.

Ansökningar bedöms och utvärderas utifrån fastställda kriterier. Läs mer om kriterierna på sidorna 38–40 i Stockholms läns regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 Länk till annan webbplats.

Stödnivå

Du kan få 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd.

Länsstyrelsen har avsatt 1 062 161 kronor i utlysningen.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för:

  • utgifter för personal
  • indirekta kostnader
  • köp av tjänst
  • övriga utgifter som är kopplade till projektet.

Du kan inte få stöd för investeringar. Läs mer om eget arbete, schabloner och indirekta kostnader på sidorna 40–41 i Stockholms läns regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 Länk till annan webbplats.

Villkor för stödet

  • Ansökan ska innehålla en projektplan med en detaljerad budget och aktivitetsplan.
  • Anordnaren ska ha erfarenhet inom det aktuella området, vilka ska styrkas genom tidigare arbete eller referensobjekt.
  • Insatserna ska genomföras av personal som är kvalificerad och som har relevant utbildning eller motsvarande kompetens inom det aktuella området.
  • Det ska finnas en plan för personalens fortbildning inom det aktuella området.
  • Anordnaren ska ansvara för att deltagarnas namn, personnummer och de dagar som deltagarna fått utbildning registreras i det elektroniska system som Jordbruksverket tillhandahåller.
  • För de utgifter som redovisas i projektets budget ska minst två offerter/referenskostnader bifogas som visar att utgifterna är rimliga.

Vilka villkor som gäller finns i Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar ditt projekt. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Utlysningen av stöd till projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till små livsmedelsföretag på landsbygden är öppen mellan 1 april – 22 augusti 2022.

Ansök här

Ansök om stödet i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt