Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Projektet digitalisering i skärgården

Länsstyrelsen kommer under 2022 genomföra utbildningar för att öka den digitala kompetensen hos mikro- och småföretagare i Stockholms skärgård.

Logotyp Europeiska unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen och den digitala klyftan mellan stora och små företag ökar. Större företag med till exempel egna it-avdelningar kan satsa medan mindre företag riskerar att halka efter. Att kunna hantera och förstå digitaliseringen och dess möjligheter blir avgörande för konkurrenskraft och tillväxt. Statistik visar även att stadsbor är mer benägna att använda digitala tjänster än boende på landsbygd. Länsstyrelsen har därför tillsammans med skärgårdskommunerna tagit initiativet att öka den digitala kompetensen för mikro- och småföretagare i Stockholms skärgård. För att kunna genomföra satsningen har Länsstyrelsen i Stockholm beviljats pengar ur regionalfonden EU-REACT.

Information om utbildningen

Målgrupp

Utbildningen är inriktad på mikro- och småföretagare i skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker, Haninge, Vaxholm, Värmdö och Nynäshamn.

Innehåll

Utbildningarna ska utgå från företagarens nuläge och behov, och både ge inspiration och möjlighet att ställa egna frågor. Exempel på innehåll:

  • Molntjänster
  • Fakturering
  • Digitala betalningar
  • E-handel
  • Hemsidor
  • Sociala medier
  • Marknadsföring
  • Hårdvara/teknik

Plats

Utbildningarna kommer ske på plats i skärgården eller i skärgårdsnära miljö.

Preliminära datum och platser

1 april Sandhamn (inleds av länsöverdirektör Åsa Ryding)

5 april Vaxholm

7 april Nynäshamn centrum

20 april Nämdö

21 april Djurö

22 april Möja

28 april Haninge centrum

29 april Utö

Norrtälje och Österåker genomförs efter sommaren.

Anmäl dig

Vill du anmäla dig till utbildningen?
Kontakta Tereze Säll Patwary
E-post tereze.sall.patwary@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 15 95

Utbildningssamordnare

Upphandlad utbildningsanordnare är Telia och deras koncept Bli digital.

Bli digital Länk till annan webbplats.

Samverkanspartners

Länsstyrelsen genomför projektet i nära samverkan med kommunerna i projektet samt lokala aktörer.

Kontakt

Enheten för regional utveckling