Metoden Ö för Ö

Länsstyrelsen arbetar genom metoden Ö för Ö för effektivare samverkan och lokal delaktighet i skärgården.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Skärgårdens utmaningar och möjligheter är stora och förutsättningarna skiljer sig åt på de olika öarna. Till exempel när det gäller antalet bofasta, antal besökare, ägarstruktur, kommunikationer och tillgång till offentlig service.

För att möta varje ö:s förutsättningar arbetar Länsstyrelsen i bred samverkan genom metoden Ö för Ö med att identifiera utmaningar och möjligheter och prioritera och samordna insatser. Processen samlar alla parter som har ansvar eller verksamhet på kärnöarna och dess omgivande skärgårdssamhällen i Stockholms skärgård. Med hjälp av kartläggning och workshop inventeras en ö och dess omgivande skärgårdssamhälle i taget och projektplaner för utvecklingsarbete skapas.

Mål

Målet med Ö för Ö är att:

 • Samla berörda aktörer för att samordna och koordinera resurser.
 • Skapa samarbete inom lokal service, utvecklingsfrågor och insatser för och på öarna.
 • Arbeta nedifrån och uppåt, vilket innebär att alltid ha en lokal förankring.

Kärnöar

En kärnö är en ö som uppskattas kunna erbjuda en grundläggande samhällsservice och infrastruktur, som allmän båttrafik året runt. Ö för Ö omfattar de kärnöar som är utpekade i Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och dess omgivande skärgårdssamhällen.

Lokala utvecklingsprojekt på varje ö

Information om de lokala utvecklingsprojekten hittar du på Ö för Ös webbplatslänk till annan webbplats.

Där finns även information om Stockholms skärgård, tips om finansieringsmöjligheter för lokala projekt och mer information om processen Ö för Ö.

Ö för Ö drivs med projektmedel från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och medfinansieras av Länsstyrelsen. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utveckling av Ö för Ös samverkansplattform har medfinansierats av Region Stockholm.

Stockholms skärgård är länets mest utsatta landsbygd. För att ta sig ut i skärgården krävs ofta en lång resa med buss eller bil som även kan kräva flera byten. Väl framme väntar ytterligare en resa med båt.

I varje skärgårdskommun finns en eller flera replipunkter som är bytespunkterna från landburen transport till transport på vatten. Från fastlandet används dessa platser för nästan all transport av varor och människor till skärgårdens närliggande öar. Boende och företagare är beroende replipunkternas funktion och att där finns en grundläggande infrastruktur och servicenivå som möjliggör fungerande transporter av gods och människor. Replipunkterna är även dörren ut till skärgården och således ett extremt viktigt nav för en levande skärgård.

Under arbetet med länsstyrelsens metod Ö för Ö har det enhetligt framkommit att länets replipunkter är i behov av bättre service generellt. Behovet skiljer sig från den ena replipunkten till den andra. I dagsläget saknar många av replipunkterna så grundläggande saker som informationstavlor, vindskjul och bänkar. Service i form av drivmedel, dagligvaror, brevlådor eller deponiboxar är i dagsläget mycket långt bort trots att många människor besöker dessa platser dagligen.

Mål

Målet med Replipunktslyftet är att genom bred samverkan utveckla länets replipunkter. Antalet aktörer vid platserna är många och det finns idag en stor brist på samordning och ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer för att skapa och upprätthålla en god servicenivå vid dessa platser. I projektet genomförs en genomgående inventering av respektive replipunkt och vi skapar en plattform för dialog och samverkan mellan de olika aktörerna där vi gemensamt kan skapa en vision kring vad för service en replipunkt bör kunna erbjuda och därefter genomdriva nödvändiga insatser.

Projektet drivs med projektmedel från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och medfinansieras av Länsstyrelsen. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Region Stockholm är även medfinansiär.

Vad är en replipunkt?

En replipunkt är en bytespunkt från landburen transport till transport på vatten. Replipunkterna är strategiska bytespunkter för resor mellan kärnöar, kommuncentrum och Stockholms innerstad. De utgör regionalt viktiga länkar för person- och godstransporter till och från kärnöarna. Följande replipunkter ingår inom ramen för projektet:

 1. Simpnäs (Arholma)
 2. Räfsnäs (Tjockö)
 3. Åsätra (Ingmarsö)
 4. Vaxholm (Ramsö)
 5. Boda (Svartsö, Gällnö)
 6. Sollenkorka (Möja)
 7. Stavsnäs (Sandhamn, Runmarö, Nämdö)
 8. Dalarö (Ornö)
 9. Årsta brygga (Utö)
 10. Ankarudden (Öja)
 11. Furusund (Gräskö)

Kontakt

Enheten för regional utveckling