Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bygd för Bygd

Genom projektet Bygd för Bygd arbetar Länsstyrelsen för effektiv samverkan och lokal delaktighet på landsbygden.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Arbetsmetoden går ut på att kartlägga en bygds specifika förutsättningar, utmaningar och behov. Berörda aktörer – som boende, föreningar och företagare från det lokala näringslivet – samlas sedan tillsammans med politiker och tjänstemän för att diskutera lösningar och utvecklingsmöjligheter. Projektgrupper som arbetar med utvecklingsprojekt som gynnar bygden kommer att bildas.

Vi kvalitetssäkrar projekt, matchar idéer mot partners, bidragsgivare och kompetensutveckling för att skapa möjliga och hållbara projekt.

Mål med Bygd för Bygd

  • Ta tillvara och lyfta det lokala engagemang som finns på landsbygden.
  • Förbättra samverkan mellan olika aktörer och skapa samarbete inom lokal service, utvecklingsfrågor och insatser för bygderna.
  • Skapa strategiska och hållbara projekt som gemensamt kan bidra till utveckling i bygderna.

Metoden

  • Skapa samarbete inom utvecklingsfrågor och insatser för och på landsbygden i Stockholms län.
  • Samla berörda aktörer för att samordna och koordinera resurser.
  • Ta vara på platsens unika förutsättningar och de drivkrafter som finns lokalt.
  • Bidra till utveckling med lokal förankring.

Finansiärer av projektet

Bygd för Bygd drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län och finansieras av Länsstyrelsen, Region Stockholm och Landsbygdsprogrammet.

Kontakt

Patrik Cederlöf

Enheten för regional utveckling

Hanna Alfredius

Enheten för landsbygdsutveckling