Elda säkert i naturen

Under vår och sommar är det ofta torrt i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand. Var därför alltid försiktig om du eldar eller grillar och ha alltid släckutrustning nära till hands. Det är du som ansvarar för säkerheten.

Generellt eldningsförbud råder ej

För närvarande har Länsstyrelsen inte fattat beslut om generellt eldningsförbud i Stockholms län. Lokala avvikelser kan dock förekomma. Beslut om lokala eldningsförbud hittar du på din kommuns webbplats. Räddningstjänsten kan avråda från eldning trots att förbud inte gäller, aktuell information finns hos länets fyra räddningstjänster.

Länsstyrelser och kommuner kan utfärda eldningsförbud, information om sådana beslut finns alltid på respektive webbplats. Trots att Länsstyrelsen inte har utfärdat eldningsförbud kan det förekomma lokala eldningsförbud.

Ta alltid reda på om eldningsförbud råder innan du börjar elda. Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för säkerheten. Var alltid försiktig och ha tillgång till släckutrustning.

Räddningstjänsterna har på sina respektive webbplatser bra information om hur man eldar säkert. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på webbsidan DinSäkerhet.se råd om vad man ska tänka på när man eldar, hur man ska släcka en eld och vad man ska göra om elden sprider sig.

Ta del av informationen på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Ta också hänsyn till rådande väderlek om det är lämpligt att elda eller grilla.

Följ brandriskprognosen på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Brandriskprognos lämnas även på följande telefonnummer:

  • 08-721 23 26 – Södertörns brandförsvarsförbund
  • 08-454 83 39 – Storstockholms brandförsvar
  • 0176-28 42 00 – Räddningstjänsten Norrtälje kommun

Avrådan om eldning

Det är räddningstjänsterna som har bäst kunskap om eldning och hur man undviker att eld sprider sig. Räddningstjänsterna kan i vissa fall även avråda om eldning, trots att förbud inte gäller. Aktuell information finns hos länets fyra räddningstjänster:

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtälje kommunlänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap