Rådgivning till kommersiell service på landsbygden

Behöver du hjälp med att utveckla din livsmedelsbutik, drivmedelsstation eller ombudsverksamhet på landsbygden? Då kan du få subventionerad rådgivning för att utveckla ditt företag. Rådgivningen riktar sig till ägare och anställda i företag som arbetar med lokal service på landsbygden, öar och orter med färre än 3 000 invånare i Stockholms län.

Du kan få enskild rådgivning inom följande områden:

 • Inköp och distribution
 • Varuexponering
 • Marknadsutveckling och diversifiering
 • Företagsekonomiska analyser
 • Energieffektivisering och energikartläggning
 • Matsvinn

Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med. Det finns möjlighet att välja heldagsrådgivning eller halvdagsrådgivning.

Kostnad

Du betalar 30 procent av totalkostnaden medan projektet som är medfinansiär står för 70 procent. Projektet finansieras av EU-medel genom landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Rådgivningsföretag

Qpeople AB

 • Inköp och distrubution
 • Varuexponering
 • Marknadsutveckling och diversifiering
 • Företagsekonomiska analyser

Vill du upptäcka och utveckla affärsmöjligheterna i din verksamhet?

Du som verkar på landsbygden sitter ofta på resurser och möjligheter som du redan förvaltar på bästa möjliga sätt, dock kan det finnas outforskade möjligheter i din egen verksamhet som vi tillsammans kan upptäcka och utveckla. Det bottnar ofta i kundernas förändrade konsumtionsbeteende.

Affärsutveckling ska vara både roligt, enkelt och lönsamt – det kan vi hjälpa dig med. Vi kan stötta dig inom följande områden:

 • Inköp och distribution
 • Varuexponering
 • Marknadsutveckling och diversifiering
 • Företagsekonomiska analyser

Heldag: 7 875 kronor (du betalar endast 2 362,50 kronor efter stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020)

Halvdag: 4 725 kronor (du betalar endast 1 417,50 kronor efter stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020)

Vid frågor eller beställning av rådgivning kontakta:

Mathias Wassén
Telefon: 070-555 25 29
E-post: mathias.wassen@qpeople.se

Jeanette Smårs
Telefon: 072-981 40 16
E-post: jeanette@crazyenough.se

Jeanette och Mathias brinner för entreprenörskap. Deras bakgrund är inom försäljning, marknadsföring, IT och konsumentrelaterade verksamheter såsom dagligvaruhandel och tjänstesektorn, där de också har drivit egna projekt. Som affärsrådgivare jobbar Jeanette och Mathias med moderna och beprövade metoder för att nå långsiktiga och hållbara resultat.

Energum energipartner AB

 • Energieffektivisering och energikartläggning

Påverkar energikostnaderna din verksamhet negativt?

Nu finns möjlighet att både spara pengar och samtidigt få hjälp att förstå hur du kan arbeta i din dagliga verksamhet för att reducera energikostnader. Det finns möjlighet att välja två olika upplägg: halvdags- eller heldagsrådgivning.

Halvdagsrådgivningen innehåller energirådgivning enligt ett program där vi tillsammans går igenom verksamheten och identifierar nuvarande situation. Vi sammanställer hur mycket energi som används samt gör en översyn av lokaler och installationer för att undersöka hur och var energin används. Därefter summeras undersökningen och en plan för vad som kan åtgärdas för att reducera kostnader tas fram. Resultatet dokumenteras i ett rådgivningsbrev.

Heldagsrådgivningen innehåller allt som nämns i halvdagsrådgivningen samt att vi tittar djupare på de viktigaste åtgärderna som identifierats och tar fram mer detaljerade åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkningar så att du har ett mer omfattande underlag att gå vidare med.

Heldag: 10 000 kronor (du betalar endast 3 000 kronor efter stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020)

Halvdag: 5 000 kronor (du betalar endast 1 500 kronor efter stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020)

Vid frågor eller beställning av rådgivning kontakta:

Jörgen Wallin
Telefon: 070-550 24 11
E-post: jorgen.wallin@energum.se

Jörgen Wallin har över 20 års erfarenhet av arbete med energieffektivisering. Han är teknisk doktor i energiteknik med inriktning mot energieffektivitet i samhället. På meritlistan finns energieffektivisering av bland annat byggnader, industriella system, kyl- och värmepumpsanläggningar, sjukhusbyggnader, fartyg och bussar. Jörgen har dessutom varit ansvarig för kursen ”Energieffektivisering av befintliga byggnader” på KTH de senaste åtta åren.

Foodloopz Sweden AB

 • Matsvinn

Vill du minska matsvinnet och samtidigt stärka din affär?

Foodloopz hjälper ditt företag att minska matsvinnet och öka resurseffektiviteten genom att förändra interna processer, affärsutveckling och genom kommunikation. Vi vill verka för ett hållbart livsmedelssystem där företag kan stärkas ekonomiskt och utvecklas utan onödig negativ påverkan på vår planet och vårt ekosystem. Som kreativ och lyhörd part med samarbete som ledord, kan vi ge dig lösningsförslag.

Vi ser över just dina förutsättningar och önskemål och kan därefter ge dig en vässad handlingsplan. Rådgivningen kan hjälpa dig med exempelvis:

 • Vilka varor genererar mest svinn till högst kostnad för både ekonomi och miljö?
 • Hur trimmar du flödet genom butiken på bästa sätt?
 • Förslag på hur du kan skapa mervärde på produkter på ett livsmedelssäkert sätt, innan det blir matsvinn inom företaget. Gäller även samarbete med andra aktörer.
 • Mindre matsvinn ger ökad lönsamhet, men hur kommer du dit?
 • Vad betyder/innebär datummärkningarna?
 • Hur hanterar du frukt och grönt i butiken?
 • Vad gör du av maten som inte går att sälja?
 • Hur får du ner kostnaden för osålda varor?
 • Förpackningarnas betydelse
 • Kan du sälja frysta varor?

Heldag: 10 400 kronor (du betalar endast 3 120 kronor efter stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020)

Halvdag: 7 200 kronor (du betalar endast 2 160kronor efter stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020)

Vid frågor eller beställning av rådgivning kontakta:

Elin Aronsen Beis
Telefon: 072-911 44 99
E-post: elin@foodloopz.se

Elin Aronsen Beis har på olika sätt jobbat för minskat svinn inom livsmedelsbranschen sedan 2012. Innan hon grundade Foodloopz jobbade hon inom dagligvaruhandeln med förpackningsfrågor och kommunikation. Elin är mångsidig och har jobbat med processutveckling, affärsutveckling, projektledning, design, kommunikation och i olika samarbetsprojekt inom svinnfrågan.

Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00