Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturbetesmarker

Våra naturbetesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden – här lever växter, insekter, fjärilar, bin och fåglar i samspel med våra betesdjur.

En hög artrikedom gör ekosystemen mindre sårbara och stärker förmågan att klara av ett förändrat klimat. I kortfilmen nedan, som Länsstyrelsen har tagit fram tillsammans med Jordbruksverket, får vi se exempel på betesmarkernas betydelse och hur de kan användas i lantbruket.

Flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Ylva Berry

Enheten för landsbygdsutveckling

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00