Landsbygd i centrum

Landsbygd i centrum är en tryckt tidning och ett elektroniskt nyhetsbrev för dig som är aktiv på länets landsbygd eller arbetar med landsbygdsfrågor. Nedan publicerar vi enskilda artiklar från tidning, nyhetsbrev och du kan prenumerera på de olika utgåvorna.

Tre prenumerationer på Landsbygd i centrum

 • Lökar. Foto: Heidi Sjöberg

  Ekologiska grönsaker efterfrågas

  Ekologisk grönsaksodling är en bransch med stor utvecklingspotential. Marknaden växer stadigt och odlingsförutsättningarna i Mälardalen är goda. Ändå är tillstr...
  2019-02-22
 • Igenväxning med björk. Foto: Emma Lennmo

  Ingen igenväxning i hagen

  När betet växer som bäst i våra hagar sätter även vedartad vegetation fart och drar iväg. Om det blir för mycket eller på fel ställe kallar vi det igenväxning. ...
  2019-02-22
 • Blomkål, grönkål och brysselkål

  Ta avstamp i Stockholms läns kulinariska arv

  Mat är något som ligger oss människor nära. Vi föredrar ofta den mat vi vuxit upp med men är också nyfikna på nya smaker. I vår kartläggning av länets kulinaris...
  2019-02-21
 • Discoveryäpplen. Foto: Kirsten Jensen

  Kan Mälardalen haka på äppelboomen?

  Allt fler konsumenter letar efter svensk, och helst också ekologisk frukt i fruktdiskarna, men där finns mest importerad frukt. Svenskodlad frukt som säljs är f...
  2019-02-18
 • Basjkirhästar. Foto: Rose-Mari Åkerström

  Bra hästhagar läcker mindre

  Stockholms län är både hästtätt och klassat som miljökänsligt område. När blir hästar på bete ett miljöproblem bidrar till övergödningen av sjöar och hav? Hur s...
  2019-02-18
 • Foto: Mette Kjöbek Petersen

  Klimatanpassning med skogsträdgårdsodling

  Odlingsförutsättningarna i Mälardalen förändras till följd av klimatförändringarna och många av länets lantbruk och trädgårdsföretag står inför stora utmaningar...
  2019-02-18
 • Betande Dexter. Foto: Åsa Pettersson

  Betesplanera mera!

  Betesplanering är en svår konst som bygger på att rätt djur ska beta rätt mark vid rätt tidpunkt för att få önskad tillväxt på djuren och önskad skötsel på bete...
  2019-02-14
 • Får på bete. Foto: Sofia Äng

  Bete är bra, men lagom är bäst

  Naturbetesmarker behöver betas för att inte växa igen och förnaansamlingen som blir vid otillräckligt bete kan påverka den hävdgynnade floran negativt. Samtidig...
  2019-02-14
 • Betande kor på Höggarn Sandemars strandängar. Foto: Rose-Mari Åkerström

  Planera för bättre bete

  Efter varje betessäsong är det viktigt att fundera på vad som blev bra och vad som behöver bli bättre nästa år. För mycket eller för lite bete i förhållande til...
  2019-02-14
 • Hästen i hagen

  ”Inte kan väl hästar beta hagar med fin flora, värdefulla träd eller fornlämningar? De trampar ju sönder och gnager bark, det har man ju sett!”. Jo, nog kan det...
  2019-01-17

Prenumerera på uppdateringar av nyheter på den här sidan via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00