Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Blåstång och algforskarsommar

Blåstång och grönslick. Foto: Christina Fagerström 

Blåstång och grönslick. Foto: Christina Fagerström

Ska du ut till kusten och bada i helgen? Ta gärna en extra titt på tången och dess invånare, och bidra samtidigt till viktig medborgarforskning!

Bland blåstången lever en massa organismer, däribland tånggråsuggan, tångräkan och båtsnäckan. Foto: Christina Fagergren

Bland blåstången lever en massa organismer, däribland tånggråsuggan, tångräkan och båtsnäckan. Foto: Christina Fagergren

Blåstång, Fucus vesiculosus, är den vanligaste makroalgen vi hittar längs Egentliga Östersjöns kust. Denna brunalg fäster gärna på hårda ytor som klippor och stenar, och kan hittas ner till 10 meter. Namnet blåstång har den fått efter sina tydliga blåsor, som hjälper tången att hålla sig nära ytan där starkare ljus bidrar till ökad fotosyntes.

Precis som många andra växter och alger som växer på grunda vatten längs kusten fungerar blåstången som skydd, hem och födomöjligheter för flertalet andra organismer. Tånggråsuggor ser till att hålla tångens yta fin genom att beta på trådformiga alger som växer på tången, och tångräkor jagar mindre kräftdjur, maskar och insektslarver i tångbältet. Även landlevande djur kan nyttja tången, som nattsländan vars larver använder bitar av tången för att bygga sina hus.

Det vanligaste är att blåstången förökar sig på sommaren under perioder av fullmåne, men i Östersjön finns även en variant som förökar sig på hösten. Dessa två skiljer sig genom att den sommarförökande varianten har sidogrenar med förökningstoppar, och den höstförökande bildar istället dessa ovanför sina flytblåsor. Den höstförökande varianten har, vad man vet, tidigare bara förekommit på Öland och Gotland, men på senare år har rapporter kommit in från fler ställen längs kusten.

Förökningstoppar. Foto: Lena Kautsky

Förökningstoppar. Foto: Lena Kautsky

Sedan 2021 drivs medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar av Lena Kautsky genom Stockholms universitet. Med hjälp av allmänheten får hon in mer data kring olika frågeställningar kopplade till blåstång, och kan täcka en större del av Östersjöns kust. I år fokuserar två av uppgifterna just på arter som kan hittas i en tångruska och även på huruvida en planta är en sommar- eller höstförökande individ. På länkarna nedan hittar du pdf:er med mer instruktioner till uppgifterna.

Genom att bidra till detta projekt hjälper du forskarna både att kartlägga vilka arter och hur många individer som lever i en tångruska, och även att se huruvida utbredningen av den höstförökande blåstången ökar eller minskar.

I länkarna nedan finns pdf med instruktioner på uppgifterna:
Uppgift 1 - Vilka är smådjuren som lever av tång? Länk till annan webbplats.
Uppgift 2 - Gå på jakt efter den ovanliga hösttången! Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet på Stockholms Universitets hemsida: Algforskarsommar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du lära dig ännu mer om tång och andra typer av makroalger?
Lena Kautsky, även känd som Tant Tång, skriver om just det på Tångbloggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt