Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdatering av algläget inför helgen vecka 32

Algläget torsdag v 32

Ja då är vi i mitten av augusti och hittills har algblomningen under denna sommar varit tämligen återhållsam. Men vid lugnt väder och värme kan detta snabbt ändras. Här kommer en uppdatering av algläget inför helgen vecka 32.

Det har under veckan varit spridda moln över Egentliga Östersjöns kust och det har därför varit svårt att se hur blomningen av cyanobakterier (det som ibland kallas algblomning) ser ut med hjälp av satellitbilder. Vi har också bara fått in ett fåtal rapporter om misstänkt algblomning från allmänheten.

Relativt höga halter av cyanobakterier har dock uppmätts av Stockholms universitet i vattenprover och begränsat siktdjup iakttagits från delar av Stockholms skärgård. När molnen skingrats visar satellitbilderna igår tjocka ytansamlingar i norra Östersjön, samt en del sydost om Gotland. Vinden kommer dock fortsatt att blåsa från SV och V under helgen varför dessa ansamlingar sannolikt inte kommer driva in mot Sveriges kust.

Kontakt