Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget inför helgen vecka 24, 2021

Bilden
visar en tolkad satellitbild av blomningen av cyanobakterier i Östersjön 17 juni 2021. Det
är risk för ytansamlingar öster om Gotland. 

Vi ser på satellitbilder att det finns risk för ytansamlingar av cyanobakterier i östra Östersjön.

Satellitbilder visar blomning av cyanobakterier öster om Gotland. Nu börjar pollenansamlingarna försvinna från många platser, men på de ställen det finns kvar kan det vara svårt att se skillnad på pollen och cyanobakterier. Vi har inte fått in rapporter från allmänheten om blomningar men nu när det börjar bli varmt i vattnet finns det en risk att det kan komma igång i vikar där vattnet kan bli varmt.

Vissa badplatser provtas för cyanobakterier av kommunen. Kolla upp din badplats på hav och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/badplatser-och-badvatten/sok-i-kartan-efter-badplatser.html Länk till annan webbplats.

Kontakt