Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Algrapport inför helgen vecka 34

Karta fråm SMHI som visar ansamlingar av cyanobakterier i Östersjön.

Satellitbild från SMHI från torsdag den 20 augusti.

Rapporter om blomning av cyanobakterier (alger) har under veckan kommit från Stockholms- och Södermanlands skärgård, Hanöbukten och Öland.

Informationscentralen har under veckan fått in många rapporter om algblomningar i Östersjön. Framförallt från kommunerna Värmdö, Haninge och Nynäshamn i Stockholms län, men också några enstaka rapporter från Södermanlands skärgård, Hanöbukten och Öland.

Även Kustbevakningsflyget rapporterar om storskaliga blomningar i Östersjön och SMHI:s provtagningsfartyg Svea bekräftar bilden med rapporter om algblomningar runt Gotland i veckan.

SMHI:s satellitbild från torsdag den 20 augusti visar områden med ytansamlingar i Södra Bottenhavet, Finska viken samt i Norra och Mellersta Östersjön. Ytansamlingarna i södra delarna av Finska viken förväntas driva västerut. Övriga ytansamlingar väntas inte driva nämnvärt.

Rapportera gärna in till oss om ni är ute vid östersjökusten i helgen – oavsett om ni ser fint och klart vatten eller algblomningar.

Trevlig helg!

Flygfoto som visar algblomning i Östersjön.

Flygfoto som visar algblomning i Östersjön. Foto: Kustbevakningsflyget

Tipsa eller fråga oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta Informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Karta över aktuella algblomningsrapporterlänk till annan webbplats

Kontakt