Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Algläget inför helgen vecka 27

Satellitbild av cyanobakterier i Östersjön 

Det har inte kommit in många rapporter och satellitbilderna är molniga.

Den är veckan har det varigt molnigt över större delen av Östersjön och det har därför varit svårt att säga något om algsituationen i vissa områden. Satellitbilder visar att det är risk för ytansamling i södra delen av Egentliga Östersjön och små områden med risk för ytansamling detekteras i molnluckor i Ålands Hav.

Vi har inte fått in många rapporter om blomningar av cyanobakterier (alger) från allmänheten inför helgen denna vecka.

Nu tar Informationscentralen för egentliga Östersjön helg men fortsätt gärna att rapportera till oss via mail och Facebook.

Kontakt