Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Är algblomning dåligt?

Den allmänna bilden av algblomningen är att det är en konsekvens av övergödningen och att den bara är dålig, men det är inte riktigt hela sanningen.

Algblomningen är ett helt naturligt fenomen, även om den har förstärkts av övergödning och ökade temperaturer. Detta tycker vi människor såklart är jobbigt eftersom det ibland blir så påtagligt att man inte kan bada, eller att ens djur blir sjuka. Dock finns det flera aspekter som glöms bort när man pratar om konsekvenser av algblomning.

De vårblommande växtplanktonen är extremt viktiga för hela näringskedjan i Östersjön. Det är dessa som blir föda för alla djurplankton, som i sin tur äts av småfisk och så vidare. Utan växtplanktonen skulle det inte knappt finnas någon produktion i Östersjön alls. Man brukar likna de vid havets gräs; det första som börjar växa på våren och som man ofta glömmer bort är så viktigt. Djurplanktonen kan även äta cyanobakterier, även om dessa inte utgör en lika stor del av födan och är en sämre källa till näring. Blomningarna av cyanobakterier har varit viktiga för att återföra kväve till Östersjön
historiskt. Idag är det inte något problem eftersom kväve tillkommer på andra sätt.

De utökade algblomningarna är dock lite problematiska ur en miljösynvinkel då de förstärker övergödningen. Detta gäller inte bara cyanobakteriernas kvävefixering, utan alla algblomningar ingår i en lång och komplicerad kedja av händelser som förstärker fosforövergödningen. När en organism tar upp fosfor och sedan dör begravs lite av fosforn i bottensedimentet. Om det är dåligt med syre i bottnen frigörs istället denna fosfor. Ökade mängder alger som dör kräver mer syre i bottnarna för att brytas ner, och detta leder till ökad utbredning av syrefria bottnar. Alltså leder ökade algblomningar till mer syrefria bottnar, som leder till mer fosfor i vattnet, som leder till ökade algblomningar och så vidare. Ökade halter av växtplankton grumlar också vattnet, vilket ger en negativ effekt på annan
vattenvegetation och tång som behöver det solljus som tränger ner till botten.

Det finns alltså både bra och dåliga aspekter med algblomningen. De utgör en viktig hörnsten för hela Östersjöns ekosystem, men i och med övergödningen och utbredningen av syrefria bottnar blir de så omfattande, och då bidrar de också med mycket problematik.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss