Publiceringsdatum: 26 augusti 2019

Senast uppdaterad: onsdag 2 oktober, 07.27

Rostrött vatten i Oskarshamn

Det har observerats rostrött vatten utanför Stångehamn i Oskarshamn, Kalmar.

Under dagen fick vi in en rapport via kommunen om observerat rostrött vatten utanför Stångehamn i Oskarshamn. Observatören rapporterade även om tillsynes döda maneter i anslutning till vattnet. Ett liknande fenomen skedde under förra hösten vid samma plats, om än senare på säsongen, och detta visades sig vara en specifik sorts växtplankton som färgade vattnet rött.

Det finns både kiselalger och dinoflagellater som kan färga vattnet på detta sätt under olika tidpunkter på året. Då ingen provtagning utförts kan inga vidare slutsatser dras om art eller toxicitet. Var försiktiga med att släppa lös hundar i närheten av området, ifall det skulle vara en giftig art.

Det förväntat fina vädret gör även att det kan uppkomma lokala blomningar av cyanobakterier kring kusten under veckan, så var även observant även om du befinner dig på en annan plats.

Om du har egna observationer, rapportera gärna till oss!

Tipsa eller fråga oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Karta över aktuella algblomningsrapporterlänk till annan webbplats

Kontakt