Publiceringsdatum: 27 augusti 2018

Höstblomningen

Här är lite information om de höstblomningar som förväntas komma snart, och är sista stöten i algblomningssäsongen.

Strandkant som färgats turkos av döda cyanobakterier (2017).

Strandkant som färgats turkos av döda cyanobakterier (2017).

Strandkant som färgats turkos av döda cyanobakterier (2017).

De senaste veckorna har läget angående algblomning varit lugnt, och jämfört med sommarens tydliga ytansamlingar ser vattnet mycket klart ut. Dock förväntas den årliga höstblomningen komma igång snart. Denna är mindre än vår- och sommarblomningarna, och har lite annorlunda proportioner.

Vårblomningen domineras av kiselalger och utgör basen av det årets primärproduktion, alltså vad som blir mat för alla små djurplankton och senare större djur i näringskedjan. Dessa arter gynnas av den ökande mängden solljus, samt den höga halten näringsämnen i vattnet som ackumulerats under vinterhalvåret. Mycket av dessa näringsämnen binds av kiselalgerna och halterna av kväve och fosfor i ytvattnet går ner, även om halten fosfor fortfarande är tillräcklig för att sommarblomningen ska kunna pågå. Sommarblomningen är blomningar av cyanobakterier som kan fixera sitt eget kväve. Under denna tid bryts också lite av de döda kiselalgerna ner och frigör näringsämnen i ytvattnet igen. Detta gör att en till blomning kan uppstå innan ljuset blir för knappt för att växtplanktonen ska kunna växa; det är detta som kallas höstblomning. Denna består till mestadels av kiselalger, men också av cyanobakterier. Kiselalgerna i höstblomningen producerar inget gift och är inte farliga för människor, men arter från släktet Chaetoceros kan vara farliga för fiskar. Dock kan giftiga cyanobakterier fortfarande uppkomma, och om vattnet ser grumligare ut än vanligt ska man vara på sin vakt.

Höstblomningen ger oftast inte upphov till stora ytansamlingar så som sommarens blomning gör, men de kan uppkomma lokalt om förhållandena är rätt. Det är därför viktigt att hålla fortsatt koll på sin badplats och se hur vattnet ter sig. Detta är särskilt relevant om vädret har varit extra varmt och lugnt. Var därför fortsatt aktsam med hundar vid badplatser, och titta hur vattnet ser ut innan de badar. Rapportera gärna till oss om ni ser antydan till blomning, eller om det finns turkosa avlagringar vid strandkanten. Detta kan vara döda cyanobakterier som torkat. Dessa kan fortfarande innehålla toxin, och låt inte barn leka med dem eller hundar vistas i närheten.

Tipsa oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Karta över aktuella algblomningsrapporterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt