Publiceringsdatum: 14 augusti 2018

Varning för havstulpaner!

Svenska Båtunionen har gått ut med en havstulpanvarning gällande stora delar av Egentliga Östersjön.

Idag gick Svenska Båtunionen ut med en havstulpanvarning angående Stockholm, Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Gotland och Åland. Detta innebär att man inom 1-2 veckor ska undersöka sitt båtskrov och tvätta det rent från påväxt om man inte använder båtbottenfärg. Om man själv vill anmäla sig till havstulpanvarningen, läsa om tvättmöjligheter eller få generell information om havstulpaner kan man läsa mer på båtmiljö.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är båtbottenfärg och varför är det inte bra?

Båtbottenfärg är något man kan måla sitt båtskrov med för att påväxt inte ska sätta sig. Tidigare använde man t.ex. tjära på båtarna för att detta inte skulle ske. På 1960-talet adderades ämnen så som tribyltenn (TBT) och andra organiska tennföreningar, vilket senare förbjöds eftersom de är extremt potenta miljögifter och orsakar stor skada även vid låga halter. TBT ger allvarliga hormonstörningar på bland annat snäckor och musslor genom att
förändra dess testosteronproduktion, vilket kan resultera i att honliga individer utvecklar hanliga könsorgan.

Trots förbudet återfinns stora mängder TBT i sedimenten i Östersjön, och mätningar i småbåtshamnar visar upp till halter över tusen gånger vad som är tillåtet. Detta betyder att det fortfarande finns källor till TBT som bidrar till ökad ackumulation i bottnarna. TBT har mycket långsam nedbrytning, speciellt i syrefattiga förhållanden. I syrefria sediment är det nästan helt stabilt. Eftersom stora delar av Östersjöns bottnar saknar tillgång till syre betyder det också att stora mängder TBT är ”begravda” här, och kan släppas fria vid muddring eller annan störning.

Idag används inte TBT i samma utsträckning som tidigare, men andra metaller som koppar och zink förekommer i moderna båtbottenfärger. Även dessa har hormonstörande egenskaper på marina organismer, samt hämmar tillväxten av tång, musslor och stör fiskens reproduktion. Idag kan mycket höga halter koppar återfinnas längst kusten, och därför är det bästa att undvika båtbottenfärg om man kan.

Så ut och tvätta era båtar i helgen och bidra till en god miljö i Östersjön!

Tipsa oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Karta över aktuella algblomningsrapporterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt