Publiceringsdatum: 19 juli 2018

Alger i forskningen

Bild från Kustbevakningen

Bild från Kustbevakningen utanför Nynäshamn 16/7.

Även om cyanobakterierna kan vara riktigt jobbiga under sommaren så pågår det massa spännande forskning kring hur de och andra alger kan hjälpa oss människor.

Det är inte helt nytt att forska om alger och hur de kan förse oss med viktiga produkter och tjänster. Det har varit i ropet i flera år, och idag kan man läsa om flera olika innovativa förslag på hur man kan använda dem till vår fördel, bland annat som biobaserad plast och råolja. Något av det första som började undersökas var om man kan använda alger som biobränsle, vilket visade sig fungera väldigt bra. Ett forskningsteam på KTH lyckades även ta fram cyanobakterier som producerar butanol, som liknar etanol i sitt användningsområde.

I början på Juli kunde man läsa ett reportage om Swedish Algae Factory, denna
gång i DN, som har flera projekt på gång med kiselalger i fokus. Bland annat har de kunnat visa att solpaneler med skalen av kiselalger hade högre effektivitet än de utan. De vill också använda alger för avloppsvattenrening, samt utvinna närings- och energiprodukter från de restprodukter som blir kvar. Inget får gå till spillo! Kiselalger är några av de viktigaste i Östersjöns vårblomningar.

Ett annat svenskt företag som använder sig av växtplankton är Simris Alg. De har tagit fram ett sätt att utvinna omega-3 och andra typer av kosttillskott från olika sorters alger. Att producera omega-3-olja från alger istället för fisk ger ett alternativ som minskar fisketrycket, samt att man får en produkt som passar för både veganer
och fiskallergiker.

Kontakt