Publiceringsdatum: 11 juli 2018

Är algerna giftiga?

Ansamlingar vid Sandviken, Blidö 10/7-18. Bild av Birgitta Swahn.

Ansamlingar vid Sandviken, Blidö 10/7-18. Bild av Birgitta Swahn.

Tidningsrubriker har ofta benämnt cyanobakterier som ”giftalger” och ”mördaralger”. Hur giftiga är algblomningarna egentligen?

Det är inte så vanligt att vi får in rapporter på att människor har blivit sjuka av algförgiftning, men det kan hända om man får i sig vatten med mycket cyanobakterier i. Det är vanligare att djur blir sjuka då de kan dricka vattnet även om det ser äckligt ut. Vi har inga rapporter på att
människor dött i Sverige av algförgiftning.

Det är inte alla arter som är giftiga. I Östersjön finns två arter som dominerar algblomningarna under sommaren; Nodularia spumigena, Dolichospermum spp. och Aphanizomenon flos-aquae. Det är framför allt Nodularia, eller katthårsalg, som orsakar problem när det kommer till Östersjövattnet. Denna kan producera hepatotoxiner (levergift) kallade nodulariner, neurotoxiner (nervgift) och dermatotoxiner (hudirriterande gifter). En tredje art som kan vara problematisk är Microcystis aeruginosa, som producerar en annan typ av hepatotoxin kallat microcystin.

Aphanizomenon flos -aquae, eller knippvattenblom, har inte visats producera gift i Östersjön. Dock kan den bli giftig i sjöar, tillsammans med andra närbesläktade arter som A. gracile. Andra arter som kan vara giftiga i sjöar är Microcystis spp., Planktothrix agardhii och Dolichospermum spp.. För att läsa mer om olika arter av cyanobakterier och växtplankton i
Östersjön finns en fin sammanställning på havet.nu.

Hur ser man då skillnad på alla dessa arter? Det är svårt för det otränade ögat, och för att vara säker behövs ett mikroskop. De varianter nämnda ovan är alla trådformiga förutom Microcystis spp., och ser väldigt lika ut. Det bästa är att ta det säkra före det osäkra och vara på sin vakt om man är i områden med algblomning. Följ gärna våra råd vid algblomning om ni är osäkra.

Tipsa oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Kontakt