Publiceringsdatum: 5 juli 2018

Har det blivit mer algblomning?

En fråga vi på Infromationscentralen ofta får är ifall det har blivit mer algblomning, och det är något av en definitionsfråga vi tänkte reda ut idag.

Algblomningen är ett helt naturligt fenomen som sker varje år när förutsättningarna är rätt för de blommande cyanobakterierna och växtplanktonen. Det som krävs för att dessa ska blomma är:

  • Hög temperatur
  • Näring
  • Lugnt vatten

Ökade algblomningar vara en indikator på övergödning av vikar och sjöar, men inte för hela Östersjön. Vattnet i Östersjön har blivit mycket bättre de senare åren, men det finns fortfarande kvar mycket näringsämnen som släppts ut tidigare. Det som egentligen har störst påverkan på den storskaliga blomningen idag är vädret och temperaturen. Temperaturhöjningarna förlänger perioden under vilken algblomningen är möjlig. Detta har man kunnat se på vårblomningarna som kommer tidigare än förr. Om man tittar på våra rapporter kan man inte se den trenden för cyanobakterieblomningarna. Cyanobakterierna kräver ännu högre temperaturer för att föröka sig, och gynnas då extra mycket av fint och lugnt väder som gör att vattnet värms upp snabbare. Man kan se att somrar med dåligt väder har haft lugnare algblomning. Detta är också anledningen till att lokala blomningar kan uppkomma i enskilda vikar utan att det ligger en stor ytansamling i närheten. Det räcker med att det finns cyanobakterier i vattnet för att de ska börja föröka sig och bilda en synlig blomning, och detta kan ske väldigt lokalt. Blåsigt väder kan också göra att algerna rörs ner i vattnet så att de inte syns, vilket vi har sett fina exempel på från Askö och Dagsbo i år.

Sen är det svårt att säga hur ”mycket” blomning det är. Det kan vara massor av alger i vattnet utan att de syns så mycket, eller så samlas allt vid ytan så att det syns mer. Alltså får man fråga sig om man vill veta hur mycket alger vattnet innehåller, hur stor yta en ytanssamling täcker, eller kanske hur länge algblomningen har pågått, eftersom alla dessa innebär och indikerar lite olika saker. Om algblomningen ökat beror också vilken tidsskala man pratar om. Den har inte blivit värre under de senaste åren, men om man jämför med 100 år sedan.

Tipsa oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Kontakt