Publiceringsdatum: 18 juni 2018

Algblomning helgen 16–17 juni

Under helgen den 16 till 17 juni har algblomningarna växt till sig ordentligt.

Under fredagen den 15 juni syntes ett område utanför södra Öland med cyanobakterier i både i vattnet och på ytan. Denna utvecklades till lördagen och växte in i blomningarna i Hanöbukten och sydöstra Östersjön. Detta skapade ett sammanhängande område från Hanöbukten ner till de sydöstra områdena av Östersjön med alger i vattnet och spridda ytansamlingar.

Till söndagen drev blomningarna västerut, och ytansamlingarna växte ordentligt. Från SMHI:s sammanställning och NASA:s satellitbilder ser man att från vattnet utanför Ystad och österut fanns det alger i vattnet samt ytansamlingar. Längre norrut var molntäcket tjockare, men man kan se att ansamlingarna vid Nynäshamn drivit i nordvästlig riktning. Man kan också se antydningar till blomning runt Gotlands norra och västra kust, samt söder och öster om Öland.

Det har inte kommit in några rapporter till Informationscentralen under helgen, och vi har därför en dålig bild av hur situationen ser ut vid kusten. Om ni har observationer på hur det sett ut hos er är vi tacksamma om ni skickar e-post, ringer eller skriver till oss på Facebook. Bilder är också mycket uppskattat! Om du vet att det blommar i vattnet på din badplats är, följ våra råd vid algblomning (se länk nedan).

Tipsa oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta informationscentralen.

Råd vid algblomningPDF

Kontakt