Aktuella vädervarningar i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagen?

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena om omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning 2015:236 på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om dina skyldigheter som verksamhetsutövare och anmälan enligt Sevesolagen.

Verksamhetsutövarens skyldigheter på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. Klicka på skicka längst ner

1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. Verksamhetsansvarig
Den e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.
4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Tillsynsbesök enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Listan uppdaterades 2022-11-22. För aktuell information kontakta stockholm@lansstyrelsen.se.

Lista över Länsstyrelsens senaste tillsynsbesök enligt kravnivå högre

Kravnivå högreVerksamhetsnamn

Kommun

Datum senaste tillsynsbesök

Bergs oljehamn

Nacka

2022-10-11

Nynas AB, Oljeraffinaderiet i Nynäshamn

Nynäshamn

2022-11-10

Gasum Terminal Nynäshamn

Nynäshamn

2022-03-23

Värtaverket inkl. oljedepå vid Energihamnen

Stockholm

2022-06-29

St1 Cisterndepå i Södertälje

Södertälje

2022-11-01

AstraZeneca Snäckviken

Södertälje2022-10-19
Lista över Länsstyrelsens senaste tillsynsbesök enligt kravnivå lägre

Kravnivå lägreVerksamhetsnamn

Kommun

Datum senaste tillsynsbesök

Fittjaverket

Botkyrka

2022-03-17

Gladökvarn, bergtäkt

Botkyrka

2019-12-19

Himmerfjärdsverket

Botkyrka

2020-03-04

Rikstenstäkten, bergtäkt

Botkyrka

inget besök än

Flogas Sverige AB, Jordbro

Haninge

2020-09-29

SSE Sverige AB, Haninge

Haninge

2020-09-11

Scandinavian Biogas Södertörn AB

Huddinge

2022-06-21

Lidingö värmeverk

Lidingö

2022-04-06

Hallsta pappersbruk

Norrtälje

2021-02-03

Hallstaviks kraftverk

Norrtälje

2021-04-16

Malmen bergtäkt

Norrtälje

2020-06-02

Roslagskrossen, bergtäkt

Norrtälje

inget besök än

Västra Ledinge, bergtäkt

Norrtälje

2021-11-17

Nydals bergtäkt

Norrtälje

inget besök än

A Flygbränsledepå AB

Sigtuna

2021-05-05

Becker Industrial Coatings

Sigtuna

2020-12-03

Laggatorp bergtäkt

Sigtuna

2021-11-12

Långåsens bergtäkt

Sigtuna

inget besök än

Henriksdals uppgraderingsanläggning

Stockholm

2021-05-24

Högdalens blandningsanläggning

Stockholm

2021-09-22

Sandvik Coromant AB

Stockholm

2021-10-12

Inter Terminals Sweden AB

Södertälje

2022-04-28

Jumsta bergtäkt

Södertälje

2021-09-29

Moraberg, bergtäkt

Södertälje

inget besök än

ODEC Tankstorage Södertälje

Södertälje

2022-08-24

Orica Sweden AB

Upplands-Väsby

2020-05-07

Scania Södertälje

Södertälje

2022-09-15

Underås bergtäkt

Södertälje

inget besök än

Bro bergtäkt

Upplands-Bro

2021-10-26

Forcit Upplands-Bro

Upplands-Bro

2021-04-27

Fresenius Kabi, Brunnafabriken

Upplands-Bro

2022-09-29

Austin Powder AB

Upplands-Bro

2021-04-22

Vällsta, bergtäkt

Upplands-Väsby

inget besök än

Löt bergtäkt

Vallentuna

inget besök än

Paragon Nordic AB

Vallentuna

2021-10-05

Gillinge bergtäkt

Vallentuna

2021-06-29

Hakunge bergtäkt

Vallentuna

2021-06-29

Rydbo bergtäkt

Österåker

inget besök än

Kontakt

Enheten för miljöskydd