Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Pågående och kommande arbete

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

EBH-stödet

Uppdatering och kvalitetssäkring av databasen EBH-stödet sker framför allt under två så kallade ”fokusveckor” per år. Under de veckorna, som vanligen infaller i slutet av februari och september, arbetar fyra till fem handläggare med att uppdatera och kvalitetssäkra EBH-stödet. Under mars och oktober månad har länets kommuner möjlighet att, genom en excelfil, uppdatera databasen. De månaderna genomför Länsstyrelsen ingen uppdatering eller kvalitetssäkring av EBH-stödet.

Fysisk planering

Länsstyrelsen yttrar sig avseende fysisk planering enligt strategin för förorenade områden vid fysisk planering. En dialog med länets kommuner sker i samband med kommunbesöken.

Tillsyn

Länsstyrelsen följer handlingsplanen för tillsynen av förorenade områden 2020–2030. Tanken är att handlingsplanen ska resultera i en strategisk tillsyn av förorenade områden där ett flertal tillsynsinsatser påbörjas varje år, de närmast planerade insatserna framgår under rubriken ”Prioriteringslista”.

Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen genomför årligen följande vägledande insatser:

  • Fem stycken besök hos kommunernas miljökontor.
  • Två stycken informations- och diskussionsträffar för kommunernas handläggare.
  • Tre till fyra informationsbrev avseende förorenade områden till kommunernas miljökontor.
  • Vid behov en introduktionsutbildning om förorenade områden för kommunernas nya handläggare.

Därutöver tillkommer de av Mälarlänssamarbetet, där Länsstyrelsen i Stockholms län är medlem, arrangerade utbildningar som sker på årsbasis.

Statliga bidrag

Under de kommande åren avslutas flera av de projekt som helt eller delvis finansieras av statliga bidrag:

2021

  • Huvudstudie för Snabbtvätt i Solna stad.
  • Undersökning av ett urval av förorenade sediment i länet.
  • Huvudstudie för Edsbro masugn och Skebo bruk i Norrtälje kommun.
  • Sanering av Sjöbergs varv i Botkyrka kommun.
  • Sanering av Vinterviken i Stockholms stad.

2022

  • Sanering av Igelsta strand i Södertälje kommun.

Kommande arbete

Under de närmaste åren planerar Länsstyrelsen att arbeta enligt pågående arbetssätt när det gäller EBH-stödet, fysisk planering, tillsyn, tillsynsvägledning och statliga bidrag.

Några nya insatser för kartläggning om potentiellt eller konstaterat förorenade områden till EBH-stödet planeras inte inom den närmaste framtiden.

Länsstyrelsen bedömer att det inom de kommande åren kommer att påbörjas flera nya projekt, som helt eller delvis finansieras av statliga bidrag, som en följd av Länsstyrelsens eller kommunernas arbete med förorenade områden.

Kontakt

Enheten för mark- och vattenskydd

Förorenade områden