Varje år presenterar Länsstyrelsen en lista över de potentiellt eller konstaterat förorenade områden med riskklass 1 (samt i vissa fall andra områden) i länet som Länsstyrelsen bedömer har störst behov av någon typ av insats, så som undersökning, sanering eller skyddsåtgärder. Insatsen kan exempelvis ske inom ramen för Länsstyrelsens eller kommunernas ordinarie tillsyn av förorenade områden eller via det statliga bidragssystemet.

Vid framtagande av listan används uppgifter i Länsstyrelsens databas EBH-stödet samt information som inkommit från länets kommuner i samband med revideringen av regionala programmet. Några aspekter som beaktas är föroreningarnas farlighet, halter och utbredning, klimatförändringar, miljökvalitetsnormer, människors hälsa, riksintressen, naturskydd, platsens spridningsförutsättningar, på platsen pågående insatser, vattenskydd samt övriga typer av skydd.

Länsstyrelsens prioriteringslista över de tio potentiellt eller konstaterat förorenade områden som bedöms ha störst behov av någon typ av insats exempelvis undersökning, sanering eller skyddsåtgärd. Tabellen innehåller förenklade namn på de potentiellt eller konstaterat förorenade områdena.

Lista över de tio första potentiellt eller konstaterat förorenade områdena i Stockholms län som bedöms ha störst behov av någon typ av insats. Namnen på områdena har förenklats. Fullständig lista finns längst ned i detta avsnitt.

Nr.

Potentiellt eller konstaterat förorenat område

Kommun

Beskrivning

1

Kvarteret Messingen & Oxundasjön

Sigtuna/
Upplands Väsby

Produktion av armatur, bultar, elektrisk apparatur, formsprutat plastgods, plastfolie, plåt, rör, tråd samt annat metallgjutgods

2

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Hägersten

Stockholm

Ericssons huvudfabrik med tillverkning av kretskort, telefoner, växelsystem med mera

3

Värtagasverket, gasverkstomten & sediment

Stockholm


Kol- och spaltgasverk, förädling av biprodukter samt lagring av kol med mera

4

Sediment, Kärsögården/ Nockebybron

Ekerö/
Stockholm

PCB-förorenade sediment vid Kärsögården/ Nockebybron

5

AB Primus, Lilla Essingen

Stockholm

Tillverkning av hushålls- och kokapparater, löd-, karbid- och lyslampor, motorvärmare, pumpar med mera

6

Sediment, Farstaviken

Värmdö

Förorenade sediment i Farstaviken

7

Nitroglycerin Aktiebolag, Vinterviken

Stockholm

Tillverkning och lagring av krut- och sprängämnen, försök med urlakning av uran med mera

8

Sediment, Beckholmen

Stockholm

Förorenade sediment utanför Beckholmen

9

Edsbro masugn

Norrtälje

Tillverkning av tackjärn i masugn

10

E V Andersson Gjuteri AB m.fl.

Järfälla

Tillverkning av gjutgods, sprängmedel, vattenglas samt andra verksamheter

Listan är ett prioriteringsredskap för myndigheterna som kan förändras från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest förorenade områden. Förändringar i listan kan ske till följd av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att Länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan.

I Länsstyrelsens handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020–2030 finns det även en lista för Länsstyrelsens tillsynsprioritering. Denna lista innehåller till skillnad från föregående lista enbart de potentiellt eller konstaterat förorenade områden där Länsstyrelsen har fullt eller delat tillsynsansvar.

Länsstyrelsens prioriteringslista över potentiellt eller konstaterat förorenade områden där Länsstyrelsen har fullt eller delat tillsynsansvar. Tabellen innehåller förenklade namn på de potentiellt eller konstaterat förorenade områdena.

Prioriteringslista över de tio första potentiella och konstaterat förorenade områden i Stockholms län där Länsstyrelsen har fullt eller delat tillsynsansvar. Namnen på områdena har förenklats. I handlingsplanen för Länsstyrelsens tillsyn av potentiellt eller konstaterat förorenade områden beskrivs tillsynsprioriteringen mer detaljerat.

Nr.

Potentiellt eller konstaterat förorenat område

Kommun

Beskrivning

1

Svenska Högtalarefabriken AB

Botkyrka

Tillverkning av högtalare, vibrationsmätare och detaljer till tv-master

2

EW Anderssons Gjuteri AB

Järfälla

Tillverkning av järngjutgods såsom maskindelar och båtkölar

3

Nykvarns pappersbruk

Nykvarn

Tillverkning av färg, tidigare pappersmassebruk och verkstadsindustri

4

Herrängs järnanrikningsverk

Norrtälje

Gjuteriverksamhet, tidigare gruvdrift

5

Rånäs Bruks AB

Norrtälje

Tillverkning av zinkoxid, tidigare järnbruk

6

Deponi vid Rotebro reningsverk

Sollentuna

Deponi innehållande bland annat tegel, betong, gummi och skrot

7

AB Separator/ Alfa Laval AB

Botkyrka

Tillverkning av gjutgods såsom separatorer, mjölknings- och mjölkskumningsmaskiner

8

Enhörna deponi

Södertälje

Deponi innehållande bland annat hushålls- och lantbruksavfall

9

Dalénum/ AGA AB

Lidingö

Blandning och fyllning av olika typer av gaser samt andra verksamheter

10

Krooks Petroleum och Olje AB

Nacka

Depå för petroleumprodukter med hamn

Förändringar i listan kan ske till följd av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att Länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan.

Handlingsplan för tillsyn av förorenade områden 2020–2030 Pdf, 594.6 kB.

Fullständig prioriteringslista 2021 Pdf, 352.8 kB.