Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysning av miljöinvestering för kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning

Länsstyrelsen i Stockholms län utlyser under våren 2022 stöd för miljöinvesteringar i kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning. Du kan ansöka under perioden 1 april – 15 juni 2022.

Vad är ett kalkfilterdike?

Ett kalkfilterdike är ett täckdike där strukturkalk blandas in i återfyllnadsjorden. Det ger en porös och hållbar återfyllnad med god vattengenomsläpplighet som effektivt binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret. Till skillnad från traditionell dränering får man med kalkfilterdiken en jämn infiltration över dräneringsledningen och en bindning av fosfor till lerpartiklarna.

Målgrupp

Jordbruksföretagare i Stockholms län som ska investera i kalkfilterdiken eller kalkfilterdiken och täckdikning för förbättrad vattenkvalitet.

Datum för ansökan

Du ska söka miljöinvestering för kalkfilterdike och kalkfilterdike i kombination med täckdikning under perioden 1 april – 15 juni 2022. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan som vilken miljöinvestering som helst utanför utlysningen.

Ansökningar bedöms och utvärderas utifrån fastställda kriterier. Mer om kriterierna finns i den regionala handlingsplanen för Stockholms län.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 Länk till annan webbplats.

Stödnivå

Du kan få stöd för 50 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Länsstyrelsen har avsatt 789 532 kronor i utlysningen, i enlighet med fördelningsbeslut för förstärkningen i programändring nr 8.

Utgifter som ger rätt till stöd

Du kan få stöd för

  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material såsom strukturkalk, dräneringsrör och grus
  • köp av tjänst för investering för att anlägga kalkfilterdike
  • köp av tjänst av konsult som gör en projektplan.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Mer information om vilka utgifter du kan få stöd för finns hos Jordbruksverket.

Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Villkor för stödet

  • Ansökan ska innehålla en projektplan med täckdikningsplan och en detaljerad budget.
  • Marken ska ha en lerhalt på mer än 15 procent.

Vilka villkor som gäller finns i Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling Länk till annan webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Utlysningen för kalkfilterdiken är öppen 1 april – 15 juni 2022.

Ansök här

Ansök om stödet i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm