Metoden Ö för Ö

Länsstyrelsen arbetar genom metoden Ö för Ö för effektivare samverkan och lokal delaktighet i skärgården.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Skärgårdens utmaningar och möjligheter är stora och förutsättningarna skiljer sig åt på de olika öarna. Till exempel när det gäller antalet bofasta, antal besökare, ägarstruktur, kommunikationer och tillgång till offentlig service.

För att möta varje ö:s förutsättningsr arbetar Länsstyrelsen i bred samverkan genom metoden Ö för Ö med att identifiera utmaningar och möjligheter och prioritera och samordna insatser. Processen samlar alla parter som har ansvar eller verksamhet på kärnöarna och dess omgivande skärgårdssamhällen i Stockholms skärgård. Med hjälp av kartläggning och workshop inventeras en ö och dess omgivande skärgårdssamhälle i taget och projektplaner för utvecklingsarbete skapas.

Mål

Målet med Ö för Ö är att:

  • Samla berörda aktörer för att samordna och koordinera resurser.
  • Skapa samarbete inom lokal service, utvecklingsfrågor och insatser för och på öarna.
  • Arbeta nedifrån och uppåt, vilket innebär att alltid ha en lokal förankring.

Kärnöar

En kärnö är en ö som uppskattas kunna erbjuda en grundläggande samhällsservice och infrastruktur, som allmän båttrafik året runt. Ö för Ö omfattar de kärnöar som är utpekade i Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och dess omgivande skärgårdssamhällen.

Lokala utvecklingsprojekt på varje ö

Information om de lokala utvecklignsprojekten hittar du på Ö för Ös webbplatslänk till annan webbplats. Där finns även information om Stockholms skärgård, tips om finansieringsmöjligheter för lokala projekt och mer information om processen Ö för Ö.

Ö för Ö drivs med projektmedel från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och medfinansieras av Länsstyrelsen. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utveckling av Ö för Ös samverkansplattform har medfinansierats av Region Stockholm.

Kontakt